بررسی پارامترهای تاثیرگذار در انحلال طلای آقدره بوسیله آمینو اسید ال-والین به روش طراحی آزمایش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری موادمعدنی، دانشگاه لرستان،گروه معدن

2 استادیار گروه فراوری، دانشگاه لرستان، گروه معدن

3 استادیار گروه استخراج، دانشگاه لرستان، گروه معدن

چکیده

کارخانه طلای پویا زرکان آق دره در ۳۲ کیلومتری شمال شهرستان تکاب در استان آذربایجان قرار دارد و طلای آن به روش سیانوراسیون، جذب بر روی کربن فعال و الکترووینینگ بازیابی می‌گردد. سیانور به دلیل سمیت و خطرناک بودن مشکلات زیادی از نظر زیست محیطی ایجاد می کند در این تحقیق از آمینو اسید ال-والین به عنوان عامل لیچ طلا به منظور جایگزینی ارزان و غیر سمی مورد استفاده قرار گرفت و پارامترهایی مانند غلظت آمینو اسید ال-والین ، دما، pH و زمان به عنوان پارامترها موثر به روش طراحی آزمایش در انحلال مورد بررسی قرا گرفتند و در نهایت تحت شرایط بهینه غلظت آمینو اسید ال-والین 300 گرم بر تن، دما حدود 60 درجه سانتی گراد، pH برابر با 37/11 و زمان 32 ساعت بازیابی طلا حدود 83/88 درصد بدست آمد در صورتی که بر روی این ماده معدنی ( با مشخصات ابعادی و عیار ثابت) با انجام فرآیند سیانوراسیون در غلظت 300 گرم بر تن حداکثر بازیابی طلا به 90 درصد رسید و 150 گرم بر تن از این سیانور به صورت مصرف نشده در محلول لیچ باقی می ماند که علاوه بر بالا بردن هزینه مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند لیچینگ، مشکلات زیست محیطی نیز ایجاد خواهد کرد که نیاز به خنثی سازی محلول قبل از انتقال به سد باطله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effective parameters in dissolution of Aqdra gold with L-valine amino acid by experimental design method

نویسندگان [English]

  • vahid kiani 1
  • seyed mohammad seyed alizadeh ganji 2
  • mohammad hayati 3
1 mining grope. lorestan university
2 Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Lorestan University
3 mining grope lorestan university
چکیده [English]

Pouya Zarkan Aq Dareh gold factory is located 32 km north of Takab city in Azerbaijan province and its gold is recovered by cyanide, adsorption on activated carbon and electrovining. Cyanide causes many environmental problems due to its toxicity and danger. In this study, the amino acid L-valine was used as a gold leach agent for cheap and non-toxic replacement, and parameters such as the concentration of the amino acid L-valine were used. , Temperature, pH and time were considered as effective parameters in the dissolution of the test design method and finally under optimal conditions the concentration of amino acid L-valine 300 g / t, temperature about 60 ° C, pH equal to 11.37 And the time of 32 hours of gold recovery was about 88.83%, while on this mineral (with dimensional specifications and fixed grade) by performing the cyanation process at a concentration of 300 g / ton, the maximum gold recovery reached 90% and 150 g / Tons of cyanide remain unused in the leach solution, which in addition to increasing the cost of chemicals used in the leaching process, will also cause environmental problems that require the solution to be neutralized before being transferred to the tailings dam

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-valine amino acid
  • Zarkan dynamic gold
  • Aq Darreh gold
  • gold leaching
  • cyanide
کره‌ای، م. ت.، (1382) "بررسی عملکرد کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی فلزی استان آذربایجان غربی"، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین.## صباغ گل، م.، و وزیری نصب، م.، (1370)، "طلا و استحصال آن"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب.## حبشی، ف.، (1391)، "هیدرومتالورژی جلد اول و دوم، ترجمه سید ضیاالدین شفایی و محمود عبداللهی، شاهرود، انتشارات دانشگاه شاهرود.## سید علیزاده گنجی، س. م.، عزیزی. اصغر، "کتاب هیدرومتالورژی طلا"، انتشارات دانشگاه لرستان، سال 1396.## Hilson, G. and a. Monhemius, )2006 (“Alternatives to cyanide in the gold mining industry: what prospects for the future”, Journal of Cleaner production, 14 (12): 1158-1167.## Gökelma, M.,( 2016 (“Review on Alternative Gold Recovery Reagents to Cyanide”, Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 4(8): 8-15.## Oraby, E. and Eksteen, J., (2015) “The leaching of gold, silver and their alloys in alkaline glycine–peroxide solutions and their adsorption on carbon”, Hydrometallurgy, 152: 199-203.## Oraby, E. and Eksteen, J.,(2015), “Gold leaching in cyanide-starved copper solutions in the presence of glycine”, Hydrometallurgy,. 156: p. 81-88.## Oraby, E., Eksteen, J., and Tanda, B., (2017) “Gold and copper leaching from gold-copper ores and concentrates using a synergistic lixiviant mixture of glycine and cyanide”, Hydrometallurgy, 169: 339-345.## طهماسبی، ز. ، (1400)" فروشویی طلای موجود در زباله‌های تخته‌مدار چاپی به وسیله آمینواسید ال‌- والین"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.## Eksteen, J. and E. Oraby, (2015)“The leaching and adsorption of gold using low concentration amino acids and hydrogen peroxide: Effect of catalytic ions, sulphide minerals and amino acid type”, Minerals Engineering## Feng, D., van Deventer, J.S.J., (2011) "The role of amino acids in the thiosulphate leaching of gold", Hydrometallurgy, 24; 1022-1024.## Oraby, E.A., Eksteen, J.J., "The selective leaching of copper from a gold–copper concentrate in glycine solutions", Vol. 150 (2014) 14-19.## Oraby, E.A., Eksteen, J.J., (2015) "The leaching and adsorption of gold using low concentration amino acids and hydrogen peroxide: Effect of catalytic ions, sulphide minerals and amino acid type", Hydrometallurgy, Vol. 70 36-42.## Tauetsile, P.J., Oraby, E.A., Eksteen, J.J., (2018) "Adsorption behaviour of copper and gold glycinates in alkaline media onto activated carbon. Part 1: Isotherms", Hydrometallurgy, 178; 202-208.## Tauetsile, P.J., Oraby, E.A., Eksteen, J.J., (2018)"Adsorption behaviour of Copper and Gold Glycinates in Alkaline Media onto Activated Carbon. Part 2: Kinetics", Hydrometallurgy.## Perea, C.G., Restrepo, O.J., (2018)" Use of amino acids for gold dissolution", Hydrometallurgy, 177; 79–85.## AMTEL Institute. 2008. Distribution of gold and mercury in feed hydrocyclone products of Agh-Darreh.## قاسمی، ا.، "جزوه بیوشیمی عمومی"، دانشگاه صنعتی اصفهان.##