بررسی پارامترهای تاثیرگذار در انحلال طلای آقدره بوسیله آمینو اسید ال-والین به روش طراحی آزمایش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری موادمعدنی، دانشگاه لرستان،گروه معدن

2 استادیار گروه فراوری، دانشگاه لرستان، گروه معدن

3 استادیار گروه استخراج، دانشگاه لرستان، گروه معدن

چکیده

کارخانه طلای پویا زرکان آق دره در ۳۲ کیلومتری شمال شهرستان تکاب در استان آذربایجان قرار دارد و طلای آن به روش سیانوراسیون، جذب بر روی کربن فعال و الکترووینینگ بازیابی می‌گردد. سیانور به دلیل سمیت و خطرناک بودن مشکلات زیادی از نظر زیست محیطی ایجاد می کند در این تحقیق از آمینو اسید ال-والین به عنوان عامل لیچ طلا به منظور جایگزینی ارزان و غیر سمی مورد استفاده قرار گرفت و پارامترهایی مانند غلظت آمینو اسید ال-والین ، دما، pH و زمان به عنوان پارامترها موثر به روش طراحی آزمایش در انحلال مورد بررسی قرا گرفتند و در نهایت تحت شرایط بهینه غلظت آمینو اسید ال-والین 300 گرم بر تن، دما حدود 60 درجه سانتی گراد، pH برابر با 37/11 و زمان 32 ساعت بازیابی طلا حدود 83/88 درصد بدست آمد در صورتی که بر روی این ماده معدنی ( با مشخصات ابعادی و عیار ثابت) با انجام فرآیند سیانوراسیون در غلظت 300 گرم بر تن حداکثر بازیابی طلا به 90 درصد رسید و 150 گرم بر تن از این سیانور به صورت مصرف نشده در محلول لیچ باقی می ماند که علاوه بر بالا بردن هزینه مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند لیچینگ، مشکلات زیست محیطی نیز ایجاد خواهد کرد که نیاز به خنثی سازی محلول قبل از انتقال به سد باطله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effective parameters in dissolution of Aqdra gold with L-valine amino acid by experimental design method

نویسندگان [English]

  • vahid kiani 1
  • seyed mohammad seyed alizadeh ganji 2
  • mohammad hayati 3
1 mining grope. lorestan university
2 Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Lorestan University
3 mining grope lorestan university
چکیده [English]

Pouya Zarkan Aq Dareh gold factory is located 32 km north of Takab city in Azerbaijan province and its gold is recovered by cyanide, adsorption on activated carbon and electrovining. Cyanide causes many environmental problems due to its toxicity and danger. In this study, the amino acid L-valine was used as a gold leach agent for cheap and non-toxic replacement, and parameters such as the concentration of the amino acid L-valine were used. , Temperature, pH and time were considered as effective parameters in the dissolution of the test design method and finally under optimal conditions the concentration of amino acid L-valine 300 g / t, temperature about 60 ° C, pH equal to 11.37 And the time of 32 hours of gold recovery was about 88.83%, while on this mineral (with dimensional specifications and fixed grade) by performing the cyanation process at a concentration of 300 g / ton, the maximum gold recovery reached 90% and 150 g / Tons of cyanide remain unused in the leach solution, which in addition to increasing the cost of chemicals used in the leaching process, will also cause environmental problems that require the solution to be neutralized before being transferred to the tailings dam

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-valine amino acid
  • Zarkan dynamic gold
  • Aq Darreh gold
  • gold leaching
  • cyanide