دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1385، صفحه 1-92 
بهینه‌سازی شرایط فلوتاسیون در کارخانه فسفات اسفوردی

صفحه 31-41

سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی؛ محمد کارآموزیان؛ خداکرم غریبی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ رضا خالوکاکایی