توسعه اندیس قابلیت شستشوپذیری زغال - مطالعه موردی بر روی باطله‌های کارخانه زغالشویی البرز شرقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برای ارزیابی جدایش ثقلی معمولاً از دو شاخص که به صورت عدد بیان می‌شوند بهره گرفته می‌شود.  یکی از آنها مبین درجه آزادی ذرات در بار اولیه است و دیگری دقت جدایش مورد نیاز دستگاه شستشوی ثقلی را مشخص می‌کند.  در تحقیق حاضر، به نقد و بررسی دو شاخص اصلی که برای مشخص نمودن درجه آزادی ذرات در بار اولیه بکار می‌رود پرداخته شده است.  با مطالعه موردی که بر روی باطله‌های کارخانه زغالشویی البرز شرقی انجام شد، مشخص گردید که اساساً شاخص‌هایی که به صورت یک عدد بیان می‌شوند نمی‌تواند معیار مناسبی باشد.  لذا سعی شد ضمن ارتقاء شاخص‌های قبلی، روشی برای خصوصیت‌سنجی دقیق بار اولیه ارائه شود.  بررسی‌ها نشان داد که جهت به‌دست آوردن محصولی قابل عرضه به صنعت فولاد، ابتدا باید یک مرحله شستشوی ثقلی با چگالی جدایش حدود 75/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب بر روی مواد باطله انجام شود و سپس با کاهش ابعاد کنسانتره به‌دست آمده تا زیر 2 میلی‌متر و شستشوی مجدد، کنسانتره نهایی حاصل گردد. در مرحله اول خاکستر از 66 درصد به 3/31 درصد کاهش یافت و بررسی‌ها نشان داد که در مرحله دوم کاهش خاکستر تا حدود 14 درصد امکان‌پذیر است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Coal Washability Index: A Case Study on The ALBORZ_E_SHARGI Coal Washing Plant Wastes

نویسندگان [English]

  • M Abdollhy
  • M Zolghadri
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Evaluation of gravity separation of minerals usually is accomplished with two indices. The first is liberation degree and the second is separation accuracy or Escort Probable (Ep). This research is a case study on ALBORZ_E_SHARGI coal washing plant wastes for the evaluation of two essential indices. It was found that the indices representing a numerical value can't give sufficient information required for decision. Thus efforts took place to improve previous indices and to represent a method for accurate characterization of feed. It was obtained a suitable product for steel industry in two stages. Gravity concentration step by cut point of 1.75 t/m3 is necessary to produce primary concentrate followed by grinding it to -2mm and rewashing to obtain final concentrate.  In the first step ash content reduced from 66% to 31.3% and the reduction of ash content to 14% in final washing was possible.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characterization
  • Coal Wastes
  • ALBORZ_E_SHARGI
  • Gravity concentration
  • washability index