دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 1-60 
بررسی عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ، در چالزن‌های ضربه‌ای چکش بالا

صفحه 11-20

حسین معماریان؛ امیررضا قاسمی؛ ابوالفضل مهین راد