بررسی عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ، در چالزن‌های ضربه‌ای چکش بالا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 شرکت مهندسین مشاور اشتوکی پارس

چکیده

عوامل متعددی بر نرخ نفوذ که بخشی از مفهوم قابلیت چال‌خوری است، تأثیر می‌گذارند. از این رو در زمان بررسی نرخ نفوذ، باید تا حد امکان با ثابت نگاه‌داشتن عوامل مختلف، نقش یک یا دو متغیر را مطالعه کرد. در این مقاله، 81 مورد دادة نرخ نفوذ از 12 عدد دستگاه واگن دریل در کنار 14 داده از دو دستگاه روبولت به همراه برداشت‌های شرکت‌های سازندة دستگاه‌ها در ساختگاه سدی در حال اجرا بر روی توده‌سنگ کنگلومرای بختیاری گردآوری شده و مقدار آن‌ با عوامل متفاوت تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته است. با تحلیل داده‌های گردآوری‌شده آشکار شد که قطر سرمته به همراه توان ضربة دستگاه، از جمله موارد مربوط به اثر تجهیزات بر نرخ نفوذ هستند که البته میزان تأثیر آن‌ها یکسان نیست؛ به‌گونه‌ای که تأثیر توان چکش بر نرخ نفوذ سرمته‌ها به‌میزانی است که حتی تغییر در نوع دستگاه (واگن دریل، جامبو و یا روبولت) و یا نوع سنگ نیز نمی‌توانند تأثیر آن را کمرنگ کنند. تغییر نوع سرمته از گلوله‌ای به کروی اثر یکسانی بر نرخ نفوذ نداشته و تأثیر آن بستگی به نوع چکش دستگاه و طراحی آن دارد.
 
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Controlling Penetration Rate in Percussive Top Hammer Drills

نویسندگان [English]

 • M Memarian 1
 • A Ghasemi 2
 • A Mehinrad 2
1 Tehran University
2
چکیده [English]

                                                      
Different factors control penetration rate, which is an influencing part of drillability. To study penetration rate it is recommended to record and analyze the effect of one or two variables, while keeping others constant. In this study, 81 data of penetration rate from 12 drill rigs, 14 data of two Robolt rigs, and data gathered by their manufacturers, from a dam site, were analyzed to check the role of influencing parameters of equipments. Rock type of the study area is Bakhtiari conglomerate and is constant for all the studied samples. Diameter of the bit and impact power of the rig are two main influencing factors, but with different level of consequences.  The effect of rig’s impact power is so pronounced that change of rig or rock type cannot highly diminish its role. Changing the bit type, from ballistic to spherical, have not the same effect on penetration rate and it is related to the type and design of the hammer.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Penetration rate
 • Drillability
 • Drilling
 • Drill Wagon
 • Percussive drill
 • rock mass
 • Bit
 • Blasting