اجرای دوم الگوریتم با ارزش‌ترین همسایگی برای بهینه‌سازی محدوده نهایی استخراج زیرزمینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

برای بهینه‌سازی محدوده نهایی استخراج در معادن زیرزمینی الگوریتم‌های اندکی موجود می‌باشند. برخی از این الگوریتم‌ها مانند روش شاخه و حد و برنامه‌ریزی پویا از پشتوانه ریاضی برخوردارند ولی از حل مسائل سه بعدی ناتوانند. برخی دیگر مانند کارگاه شناور و باارزش‌ترین همسایگی مبتنی بر روش‌های جستجوگر بوده، ارائه پاسخ بهینه را تضمین نمی‌کنند. الگوریتم باارزش‌ترین همسایگی بر روی یک مدل خانه‌ای (بلوکی) سه بعدی اجرا شده و برای خانه‌های مدل بهترین همسایگی را با رعایت محدودیت‌های ابعاد کارگاه تعیین می‌کند. اما از آنجا که روشی جستجوگر می‌باشد، ممکن است محدوده نهایی به دست آمده شامل بلوک‌های باطله ناخواسته‌ای باشد که حذف آنها محدودیت‌های ابعاد کارگاه را نقض نمی‌کند. همچنین ممکن است برخی بلوک‌های ماده معدنی از محدوده نهایی حذف شده باشند که امکان افزودن آنها وجود داشته باشد. مقاله حاضر اصلاحاتی را برای الگوریتم ارائه می‌کند که در قالب اجرای دوم پیشنهاد شده است. پس از پایان اجرای اول الگوریتم، اجرای دوم پیشنهادی حذف احتمالی بلوک‌های باطله موجود در محدوده نهایی و افزودن احتمالی بلوک‌های معدنی بیرون ازاین محدوده را بررسی می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که اجرای دوم می‌تواند ارزش اقتصادی محدوده نهایی را بالا برده و به بهینه واقعی نزدیک‌تر کند.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE MVN MULTIPLE PASS ALGORITHM FOR OPTIMISATION OF STOPE BOUNDARIES

نویسنده [English]

  • M Ataeepour
Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

There are few algorithms, developed for optimisation of ultimate stope limits. These are either heuristic or rigorous. The rigorous algorithms such as the application of the branch and bound technique and dynamic programming approach do not apply on 3D problems. Heuristic algorithms such as floating stope of Datamine and the Maximum Value Neighbourhood (MVN) algorithm do not guarantee the true optimum solution; they only provide a solution, which is close to the optimum one. The MVN algorithm runs on a fixed 3D economic block model of the ore-body and forms the best neighbourhood of each block in the model. The algorithm starts from the first block to form its MVN and include it into the ultimate limit. Then it proceeds to the last block to build up the small MVN as largely as possible. However, since it is a heuristic approach, the final stope limit obtained may contain a number of unnecessary waste blocks, ie they may be excluded from the ultimate stope without violating the stope constraints. In addition, there may be a number of necessary ore blocks, excluded from the ultimate stope. This paper introduces the extension of the MVN algorithm to run a multiple pass and check if it is possible to remove waste blocks from the ultimate stope and add other ore blocks to it. Running the multiple pass makes the ultimate stope limits as close as possible to the optimum one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimisation
  • Stope boundaries
  • algorithm
  • Neighbourhood
  • Multiple pass