نویسنده = مهدی حسینی
ارائه روابطی برای پیش‌بینی ضریب بهره‌وری TBM سنگ در تونل زاگرس

دوره 11، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 43-55

سید جلال حسینی؛ مهدی حسینی


تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تقاطع تونل های آب بر با مخازن ضربه گیر سد گتوند علیا

دوره 5، شماره 10، دی 1389، صفحه 91-96

علی معینی؛ مهدی حسینی؛ محسن شریفی بروجردی؛ اسماعیل ابتکار