کلیدواژه‌ها = فلوتاسیون ستونی
بررسی امکان بهبود عملکرد مدار فلوتاسیون کارخانه فاز یک مس سونگون

دوره 15، شماره 49، دی 1399، صفحه 1-11

10.22034/ijme.2020.120594.1779

محمود عبدالهی؛ محمدرضا خالصی؛ ابوالفضل دانش؛ وحید طهماسبی


تاثیر ابعاد ذرات در بارگیری حباب هوا در فلوتاسیون ستونی با استفاده از مدل‌های زیرفرآیندها

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 95-109

محسن علیزاده؛ محمود عبدالهی؛ محمدرضا خالصی؛ امیر اسکانلو


چالش‌های کاربرد صنعتی سلول فلوتاسیون ستونی در مرحله پرعیارکنی اولیه در مجتمع مس میدوک

دوره 11، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 57-66

مهدی محمدی‌نژاد بهار؛ احسان ارغوانی؛ عبید فرشید؛ محمدرضا روزبهی؛ محمدرضا مهدوی؛ صمد بنیسی


بررسی تاثیر تیغـه‌گذاری در ستون فلوتاسیون با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سـیالات محاسباتی دو فازی

دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 71-83

نرجس خراسانی زاده؛ اکبر فرزانگان؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ حسین خراسانی زاده


طراحی سلول‌های ستونی مرحله شستشوی روی برای کارخانه ایرانکوه

دوره 8، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 13-24

علی اکبر عبدالله زاده؛ حسنا دارابی


تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون ستونی تالک معدن مسعود آباد لرستان

دوره 7، شماره 14، خرداد 1391، صفحه 91-97

سید محمد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ محمد باقر فتحی