تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون ستونی تالک معدن مسعود آباد لرستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون ستونی تالک است. ابتدا به منظور تعیین نوع و مقدار مواد شیمیایی مصرفی، آزمایش‌های اولیه در سلول معمولی (مکانیکی)، با پارامترهایی که  بهینه شده بودند انجام شد .در مرحله بعد آزمایش‌های فلوتاسیون در سلول ستونی به منظور تعیین عوامل مؤثر و همچنین سطوح بهینه آن‌ها انجام شد. آزمایش‌ها در ستونی با قطر و طول به ترتیب 9 و 200 سانتی‌متر انجام شد. به منظور مطالعه کانی‌های موجود در نمونه‌ از روش کانی شناسی میکروسکوپی و XRD و XRF استفاده شد. کانی شناسی میکروسکوپی نشان داد که نمونه از سه بخش پرعیار، عیار متوسط و کم‌عیار تشکیل شده است.آنالیزXRD نشان داد که نمونه مورد آزمایش از کانی‌های تالک، دولومیت، کلسیت و کوارتز تشکیل شده است. آنالیزXRF نشان داد که در بین ناخالصی‌ها، CaO با مقدار تقریبی 35/6% بیشترین درصد را دارد. به منظور انجام آزمایش‌های فلوتاسیون ستونی از طراحی آزمایش استفاده شده است که در این طراحی 3 پارامتر نرخ ته ریز، نرخ آب شستشو و نرخ هوادهی، هر کدام با سه سطح دخالت داده شده‌اند. با این شرایط نرم افزار Qualitek-4 آرایه  را پیشنهاد کرد. دربهترین شرایط نرخ ته ریز 1، نرخ آب شستشوی 8/0 و نرخ هوادهی 1/0 به دست آمده است. همچنین  مقدار بازیابی وزنی برابر 81/88% است که این مقدار در مقایسه با مقدار بازیابی سلول مکانیکی حدود 20% افزایش یافته است. همچنین نتایج آزمایش سفیدی تالک خوراک، کنسانتره آزمایش بهینه فلوتاسیون ستونی و تکرار  آن به ترتیب 92%، 5/93% و 8/93 درصد بدست آمد که نشان‌دهنده تأثیر افزایش حدود دو درصدی سفیدی تالک در بخش کنسانتره سلول ستونی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of optimal conditions in column flotation of Masoud Abad Lorestan Talc Mine

نویسندگان [English]

  • S.M.J Koleini
  • M Abdollahy
  • M.B Fathi
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the optimal conditions of Talc column flotation. In order to predict kind and amount of used chemicals, primary tests were performed in conventional (mechanical) flotation cell with optimal parameters from literature. Column flotation tests were performed to determine optimum parameters. Column flotation tests have been performed employing a column cell with diameter 9cm and height 200 cm. Mineralogical studies were done employing microscopic, XRD and XRF methods. Microscopic studies indicated that ore sample consists of high, medium and low grades. XRD showed that ore sample consists of talc, dolomite, calcite and quartzite. XRF indicated that the highest impurity is %6.35 CaO. Taguchi experiment design was used  with three input parameters of underflow rate, wash water rate and gas rate in three levels for each of them. Through these conditions, the  L9 array was offered by Qualitek-4 software. Optimum conditions have been obtained in 1 Lit /min, 0.8 Lit /min and 0.1 Lit /min for underflow, wash water and gas rates respectively. In optimum conditions, yield of Talc column flotation was 88.81% that shows approximately 20% increase in yield comparing to conventional flotation. Also whiteness measurements for feed, concentrate of optimum column flotation test and its replicate were found to be %92, %93.5 and %93.8 respectively, which indicates an increase of approximately %2 in sample whiteness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Column flotation
  • Conventional flotation
  • Talc
ابراهیم زاده گرجی، سوده، " بررسی فرآوری تالک خانقاه خوی"، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه امیر کبیر،(1384).
2- P.E.Sarquis and M.Gonzalez, "Technical note limits of the use of industrial talc-the carbonate effect", Minerals Engineering, Vol.11, No.7, pp 657-660, 1998.
3- قاضی‌زاده، کمال الدین، "فرآوری تالک معدن مسعود آباد جهت دست یابی به استاندارد های دارویی"، پروژه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1379.
4- Gulhan Ozbayoglu, "Beneficiation of a Turkish talc deposit by flotation", 20th World Mining Congress; 2005, 7-11 November 2005, Tehran-Iran.
5- کرمی، محسن، "امکان پذیری بازیابی ایندیم از پسماندهای لیچ کارخانه تولید روی"، پروژه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.