چالش‌های کاربرد صنعتی سلول فلوتاسیون ستونی در مرحله پرعیارکنی اولیه در مجتمع مس میدوک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی کاشی‌گر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 مجتمع مس شهربابک، کرمان

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در بخش پرعیارکنی اولیه مدار فلوتاسیون کارخانه تغلیظ مس شهر بابک (کرمان)، 5 عدد سلول ستونی (CISA) هر کدام به قطر 4 متر و ارتفاع 12 متر مجهز به سیستم حباب‌سازی نوع مخلوط کننده ثابت، استفاده شده است.  بر اساس طرح اولیه، این ستون‌ها باید خوراکی برابر با 625 تن بر ساعت با دانه بندی 80% عبوری از اندازه 90 میکرون و درصد جامد 28 را دریافت کرده و 88% از محصول نهایی کارخانه تغلیظ (برابر با 22 تن بر ساعت) با عیار 32% مس را تولید کنند.  اما به دلیل مشکلات مکانیکی و فرآیندی این امر هرگز محقق نشد و این ستون‌ها از زمان راه‌اندازی کارخانه تغلیظ این مجتمع (سال 1384) خارج از مدار بودند.  در سال 1391 تلاش‌های جدیدی با هدف بازگردانی این ستون‌ها به مدار انجام شد.  نتایج مطالعات گسترده نشان داد که گرفتگی حباب‌سازها در اثر راه‌یابی مقدار اندکی (حدود 2 کیلوگرم) ذرات درشت‌تر از 5/2 سانتی‌متر به داخل حباب‌سازها، اصلی‌ترین دلیل عدم فعالیت این ستون‌ها بوده است.  با انجام تغییراتی در لوله ورودی پمپ برگشت باطله این ستون‌ها و جلوگیری از ورود ذرات درشت به داخل حباب‌سازها عملکرد ستون‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافت.  تحقیقات انجام شده نشان داد که برای داشتن عملکرد پایدار در ستون‌های پرعیارکنی اولیه، نرخ خوراک ورودی به این ستون‌ها‌ باید از 125 تن بر ساعت (طراحی) به 70 تن بر ساعت و سرعت ظاهری هوای ورودی نیز از      cm/s  9/1 (طراحی) به cm/s  6/0 کاهش پیدا کند.  نتایج حاصل از پایش مداوم 10 روز عملکرد پیوسته این ستون‌ها نشان داد که ظرفیت حمل در این ستون‌ها g/min/cm2 23/0 است که به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از میزان ظرفیت حمل طراحی (g/min/cm2 58/0) است.  ماندگی گاز در این ستون‌ها نیز قبل از انتقال به جریان آشفته که با جوشش کف همراه است، کمتر از 10% به‌دست آمد.  متوسط طول عمر حباب‌سازها نیز 20 روز به‌دست آمد که به‌طور قابل توجه‌ای پایین است.  متوسط بازیابی و عیار مس کنسانتره این ستون‌ها نیز به ترتیب 68% و 32% به‌دست آمد.  نرخ سایش بالای حباب‌سازها، تعمیر و نگهداری بالا، نیاز به پایش مداوم و ناپایداری عملکرد این ستون‌ها باعث شده است که مدیران این کارخانه از ستون‌های فلوتاسیون در بخش پرعیارکنی اولیه استفاده نکنند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lesson Learned from Using Column Flotation Cells as Roughers – The Miduk Copper Concentration Plant Case

چکیده [English]

At the rougher flotation circuit of the Miduk copper concentration plant (Kerman, Iran) five column cells (CISA) have been installed with 4m of diameter and 12m of height using static mixer type (MicrocelTM) spargers. Based on the initial design, columns should accept a feed rate of 625 t/h with 80% passing size of 90 µm and solids concentration of 28% and produce 88% of the plant concentrate (i.e., 22 t/h) containing 32% copper. Due to the mechanical and processing problems this objective was never achieved and theses columns were remained out of operation from the commissioning time (2005). The results of an extensive study indicated that spargers plugging is due to the entrance of small amount (2 kg) of coarse particles (up to 2.5 cm) and it is the main reason of columns non functionality. It was proposed  in order to have a stable operation of the columns at the rougher stage the feed rate for each column should be reduced from 125 (design) to 70 t/h. The air superficial rate had to be also reduced from 1.9 (design) to 0.6 cm/s. A period of 10 days of continuous operation showed that the carrying capacity was 0.23 g/min/cm2 which was significantly lower than the design value (i.e., 0.58 g/min/cm2). The gas hold up was found to be lower than 10% beyond which columns started to move to the turbulent state indicated by “boiling” froth. The average life time of spargers was determined to be 20 days. The average recovery and concentrate grade of these columns were found 68 and 32%, respectively. The high wear rates of spargers, high level of maintenance and supervision needed and instability of the operation made the plant managers not to use the column cells as the roughers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Column cells
  • Rougher
  • Sparger
  • Miduk
  • Sparger life time