مکانیک سنگ
1. مطالعه رفتار دندانه های سطح درزه های سنگی در آزمایش برش مستقیم

خبات امیری حسینی؛ نیما بابانوری؛ سعید کریمی نسب

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 1-11

چکیده
  در اغلب معیارها و مدل¬های ارائه شده، رفتار درزه در دو حالت برش و لغزش مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر برش و لغزش، تغییرشکل دندانه¬ها قبل از شکست در رفتار برشی درزه¬ها نقش تعیین کننده¬ای دارد. سهم هر یک از این مکانیزم¬ها در رفتار برشی درزه با توجه به شرایط حاکم بر رفتار درزه متفاوت می¬باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی مکانیزم¬های ...  بیشتر

استخراج
2. تعیین تنش های روی صفحه شکست در سنگ های ترد بر اساس زاویه صفحه شکست اصلی با استفاده از تئوری کلمب- مور

مهدی محمدی؛ حسین توکلی

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 13-23

چکیده
  یکی از روش های تحلیل پایداری، روش تعادل حدی است؛ که بر مبنای تنش های روی صفحه شکست عمل می کند. معیار خطی مور- کلمب و معیار غیر خطی هوک- براون تنش های روی صفحه شکست را تخمین می زنند، اما نتایج به دست آمده از طریق دو معیار، تنش های واقعی روی صفحه شکست نیستند. بنابراین تعیین تنش های روی صفحه شکست همواره مورد توجه محققین علم مکانیک سنگ است. ...  بیشتر

3. شناسایی رخساره‌های نفتی با استفاده از تحلیل‌های جدایش سنتی در میدان نفتی منصوری

بهزاد مهرگینی؛ حسین معماریان

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 25-34

چکیده
  امروزه روش‌های متنوعی برای تفسیر کمی رخساره‌های نفتی گسترش یافته است که به‌طور کلی به دو دسته تعیّنی و احتمالاتی تقسیم بندی می‌شود. با استفاده از روش‌های احتمالاتی، علاوه بر کمی کردن خطای مدل و برآورد میزان احتمال صحت آن، می‌توان ارزش هریک از اطلاعات را نیز در افزایش دقت مدل بررسی کرد. روش‌های دسته‌بندی احتمالی به طور کلی به دو ...  بیشتر

استخراج
4. تحلیل روند تغییرات و مقایسه پارامترهای اساسی برای روشهای مختلف طراحی الگوی آتشباری سینه‌کارهای تونلی

سروش خلیلی؛ مهدی یاوری؛ مهدی حسینی

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 35-42

چکیده
  برای طراحی اولیه یک الگوی آتشباری توجه به قطر چال انفجاری و سطح مقطع تونل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر گونه تغییری در این دو پارامتر می‌تواند تاثیر بسزایی در پارامترهای فنی و اقتصادی حاصل از طراحی از قبیل خرج ویژه و حفاری ویژه بگذارد. از طرفی مدلهای مختلفی برای طراحی الگوی آتشباری پیشنهاد شده است که به طور کلی می‌توان این مدلها ...  بیشتر

محیط زیست
5. بررسی عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست

مجید رجایی نجف آبادی؛ شهلا اسکندری؛ داود مرادخانی؛ بهزاد صداقت؛ احمد خدادادی دربان

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 43-52

چکیده
  چکیده در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی از پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست پرداخته شده است که طی آن به بررسی رفتار و میزان حلالیت فلزات سمی و خطرناک مثل روی، نیکل، کبالت، کادمیم، منگنز و سرب در آزمایشهای فروشویی ستونی پرداخته شد. در این راستا پارامترهای دبی، غلظت اسید و زمان مورد بررسی قرار گرفت و در ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
6. بهبود روش استاندارد برای تعیین دقیق غلظت انواع سولفور در پایش ‌زیست محیطی باطله‌های مس پورفیری

فرامرز دولتی؛ سعید یوسفی؛ منصور ضیائی؛ محمد کاراموزیان؛ عصمت اسماعیل‌زاده

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 53-65

چکیده
  در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی زهاب اسیدی معدن، تعیین دقیق میزان پیریت باقی‌مانده و کانی‌های هیدروکسی‌سولفاته حاصل از اکسایش پیریت بسیار تعیین‌کننده است. روش استاندارد ASTM-D2492 یک روش آزمایشگاهی برای تعیین دقیق این کانی‌ها در باطله‌های زغال است که با توجه به تفاوت کانی‌شناسی باطله‌های زغال و مس پورفیری، برای کاربردی شدن در باطله‌های ...  بیشتر

7. شناسایی مسیرهای اصلی جریان سیال اطراف حفریات زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی شبکه شکستگی مجزا و اتومات سلولی

قاسم شمس؛ مصطفی شریف زاده؛ مرتضی جوادی اصطهباناتی

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 66-75

چکیده
  یکی از مؤثرترین روش‌های مدل سازی رفتار هیدرولیکی توده سنگ و تحلیل جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در محیط‌های سنگی دارای شکستگی، روش شبکه شکستگی مجزا (DFN) است. در بسیاری از مسائل تحلیل جریان با استفاده از روش DFN، دامنه مورد استفاده دارای چند صد تا چند هزار شکستگی است که وجود این تعداد شکستگی باعث پیچیدگی و افزایش شدید زمان محاسبات ...  بیشتر

8. مدل سازی انتشار ترک انشعابی زیرنافذهای کند در سنگ با استفاده از روش المان مرزی نامحدود

نرگس سادات طیرانی؛ محمد فاتحی مرجی

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 76-82

چکیده
  امروزه استفاده از علم مکانیک شکست خطی سنگ برای تحلیل مسائل ترک، کاربرد وسیعی دارد. در این مقاله برای شبیه سازی انتشار ترک انشعابی تحت نفوذ ابزار کند در سنگ، از برنامه ناپیوستگی جابجایی DDM که براساس روش عددی المان مرزی غیر مستقیم می‏باشد همراه با معیار شکست حداکثر تنش مماسی در مجاورت نوک ترک  استفاده شده است. در مدل سازی انجام شده، ...  بیشتر

9. ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج آنومالی شماره سه گل گهر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

فاطمه اسدی اوریاد؛ سید رحمان ترابی؛ مجتبی یاری؛ راحب باقرپور

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، صفحه 83-89

چکیده
  یکی از مهمترین مراحل در عملیات معدنکاری، انتخاب روش استخراج مناسب برای منبع معدنی است. فرایند انتخاب روش معدنکاری برای استخراج منابع معدنی، Mining Method Selection (MMS) نامیده می شود. بعد از انجام فرایند MMS و انتخاب روش معدنکاری معمولاً جایگزینی آن با روش دیگر امکان پذیر نیست، زیرا این کار ممکن است آنقدر هزینه بر باشد که کل پروژه را از لحاظ اقتصادی ...  بیشتر