اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE  پیروی می‌کند.

 

 

   نحوه ارسال مقاله

 

   برای اطلاع از نحوه ارسال مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 

   اطلاعات تماس با نشریه

 

شماره تماس         0910-8677636 ساعت (16-8)
صندوق صوتی 021-75038417
ایمیل نشریه ir.miningjournal@gmail.com
پیامک 0921-0256121

 

 

 

    اطلاعیه

    بدینوسیله به اطلاع میرساند، طبق مصوبه هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن در جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۶، صدور پذیرش نهایی برای تمام مقالات ارائه شده به نشریه در سال 95 و بعد از آن که مورد پذیرش اولیه واقع شده اند منوط به تهیه و ارائه چکیده گسترده شده انگلیسی (extended abstract) مربوط به مقاله می باشد. فرمت چکیده گسترده در بخش راهنمای نویسندگان قابل مشاهده است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 46، بهار 1399، صفحه 1-81 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مهندسی معدن ایران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
1735-7616
شاپا الکترونیکی
2676-4482

بانک ها و نمایه نامه ها