ارائه شرط تصویر‌سازی بر مبنای بردارهای پوئین‌تینگ در روش لرزه‌ای مهاجرت زمانی معکوس
1. ارائه شرط تصویر‌سازی بر مبنای بردارهای پوئین‌تینگ در روش لرزه‌ای مهاجرت زمانی معکوس

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ ری نام کروز پستانا

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، صفحه 1-9

چکیده
   نوفه‌های فرکانس پایین از جمله شاخصه‌های روش مهاجرت زمانی معکوس (RTM)می‌باشند. در این مطالعه، ابتدا از فیلتر بالاگذر، فیلتر لاپلاسی و یک شرط تصویر‌سازی بر مبنای مؤلفه‌‌های پایین‌رونده برای تعدیل ...  بیشتر
بررسی تأثیر شکل آستر بر حرکت بار در آسیای نیمه‌خودشکن با روش اجزای مجزا
2. بررسی تأثیر شکل آستر بر حرکت بار در آسیای نیمه‌خودشکن با روش اجزای مجزا

زهرا بی باک؛ الهام نعمت اللهی؛ علیرضا قاسمی؛ مصطفی مالکی‌مقدم؛ صمد بنیسی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، صفحه 11-19

چکیده
  یکی از دلایل اهمیت آسترها در فرآیند آسیاکنی، فراهم کردن مسیر حرکت مطلوب برای بار )ماده معدنی و گلوله) است.  چون امکان بررسی مستقیم حرکت بار در آسیاهای صنعتی وجود ندارد، این کار با شبیه‌سازی فیزیکی (آزمایشگاهی) ...  بیشتر
تأثیر مشخصات فیزیکی و شیمیایی رقیق کننده بر استخراج با حلال مس توسط استخراج کننده 5-nonylsalicylaldoxime
3. تأثیر مشخصات فیزیکی و شیمیایی رقیق کننده بر استخراج با حلال مس توسط استخراج کننده 5-nonylsalicylaldoxime

زهرا حیدری مفرد؛ سپیده جوانشیر

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، صفحه 21-31

چکیده
  در این تحقیقپارامترهای مؤثر بر کیفیت رقیق‌کننده در استخراج با حلال مس توسط CP150بررسی شد. حلال‌هایی با میزان آروماتیک متفاوت (% 35-5 ) تهیه شد. مقایسه پارامترهای استخراجی (سینتیک، ظرفیت، فاکتور انتقال آهن، ...  بیشتر
بررسی پارامتر های معیار شکستِ رامامورتی و هوک و همکارانِ سنگ آهک یکپارچه تا به شدت درزه دار فاقد مواد پرکننده و دارای سطوح صاف
4. بررسی پارامتر های معیار شکستِ رامامورتی و هوک و همکارانِ سنگ آهک یکپارچه تا به شدت درزه دار فاقد مواد پرکننده و دارای سطوح صاف

حسن مومیوند؛ سیده هدی معدنی؛ فرنوش حاجی زاده؛ میرعلی محمدی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، صفحه 33-48

چکیده
  سنگ آهک یکی از سنگ‌های رسوبی است که به وفور در پوسته زمین وجود دارد و مهندسین برای حفر سازه‌ها به‌عناوین مختلف به کرات با این سنگ روبرو می‌شوند.  در این تحقیق به شیوه‌ای نو، تأثیر جهت یافتگی، فراوانی ...  بیشتر
تحلیل مکانیک شکست نمونه های دیسکی ترک دار با استفاده از روش المان مرزی
5. تحلیل مکانیک شکست نمونه های دیسکی ترک دار با استفاده از روش المان مرزی

محمود بهنیا؛ سید حسین میرزینلی یزدی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، صفحه 49-63

چکیده
      شکست سازه های سنگی و گسترش ترک در آن‌ها اغلب تحت مد ترکیبی رخ می‌دهد. از این رو تعیین پارامترهای مکانیک شکست مصالح سنگی در حالت مد ترکیبی (چقرمگی مد I و II)، به‌عنوان معیاری برای شروع و گسترش ...  بیشتر
بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک
6. بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک

سیده گلاله حسینی؛ حسن مدنی؛ کورش شهریار؛ علی مرتضوی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، صفحه 65-79

چکیده
    تونل گدوک به طول 2887 متر در مسیر راه‌آهن فیروز کوه به قائم شهر قرار دارد. جنس تونل سنگی، ارتفاع آن 6/5 متر، عرضش 2/5 متر و سطح مقطع آن 25 متر مربع است. حداکثر ارتفاع روباره تونل 35 متر است. شدت جریان لازم برای ...  بیشتر
ارزیابی اثرات زیست محیطی در معدن روباز سنگ آهن سنگان خواف
7. ارزیابی اثرات زیست محیطی در معدن روباز سنگ آهن سنگان خواف

محمد عطائی؛ الیاس ایلخانی؛ رضا خالوکاکایی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، صفحه 81-93

چکیده
   توسعه پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه و محیط‌زیست است و از سه اصل مهم محیط‌زیست، اجتماع و اقتصاد تشکیل شده است. هر سه این پارامترها در ارتباط با یکدیگر بوده و عدم تعادل در هر یک، موجب بر هم خوردن تعادل ...  بیشتر
پیش‌بینی پدیده پس‌شکست در حفر تونل با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی هوشمند در معدن زغال سنگ طزره
8. پیش‌بینی پدیده پس‌شکست در حفر تونل با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی هوشمند در معدن زغال سنگ طزره

عادل متحدی؛ فرهنگ سرشکی؛ محمد عطائی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، صفحه 95-111

چکیده
    با توجه به نیازهای بشر مانند تأمین مواد معدنی، حمل و نقل، ذخیره‌سازی زیرزمینی و غیره، حفر تونل به یک امر بدیهی در جهان امروز تبدیل شده است. پدیده پس‌شکست یکی از پدیده‌های نامطلوبی است که در حین حفر ...  بیشتر