اصلاح الگوریتم لرچ و گراسمن برای بهینه‌سازی محدوده معدن‌کاری روباز 
با شیب دیواره کمتر از 1:1
1. اصلاح الگوریتم لرچ و گراسمن برای بهینه‌سازی محدوده معدن‌کاری روباز با شیب دیواره کمتر از 1:1

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، صفحه 1-7

چکیده
  الگوریتم دو بعدی لرچ و گراسمن به‌دلیل بهره‌مندی از پشتوانه ریاضی برنامه‌ریزی پویا، سرعت بالا و ارائه تضمین در تعیین محدوده بهینه معدن‌کاری در میان الگوریتم‌های دو بعدی‌ای که تا کنون برای ...  بیشتر
توسعه اندیس قابلیت شستشوپذیری زغال - مطالعه موردی  بر روی باطله‌های
کارخانه زغالشویی البرز شرقی
2. توسعه اندیس قابلیت شستشوپذیری زغال - مطالعه موردی بر روی باطله‌های کارخانه زغالشویی البرز شرقی

محمود عبداللهی؛ مجید ذوالقدری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، صفحه 9-22

چکیده
  برای ارزیابی جدایش ثقلی معمولاً از دو شاخص که به صورت عدد بیان می‌شوند بهره گرفته می‌شود.  یکی از آنها مبین درجه آزادی ذرات در بار اولیه است و دیگری دقت جدایش مورد نیاز دستگاه شستشوی ثقلی را مشخص ...  بیشتر
جذب انتخابی La(III) و Ce(III) از محلول ساختگی حاوی یونهای فلزی با استفاده از رزین Amberlite XAD-4 آغشته به سیانکس
3. جذب انتخابی La(III) و Ce(III) از محلول ساختگی حاوی یونهای فلزی با استفاده از رزین Amberlite XAD-4 آغشته به سیانکس

حنیف رفعنی؛ محمد نوع پرست؛ علیرضا خانچی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، صفحه 23-30

چکیده
  جذب لانتانیم (III) و سریم (III) به همراه برخی از یونهای فلزی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. سیانکس 302 (]بیس 2و4و4- تری متیل پنتیل[ مونو تیو فسفینیک اسید) به عنوان فاز ثابت و رزین پلیمری استایرن دی وینیل بنزنAmberlite ...  بیشتر
بهینه‌سازی شرایط فلوتاسیون در کارخانه فسفات اسفوردی
4. بهینه‌سازی شرایط فلوتاسیون در کارخانه فسفات اسفوردی

سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی؛ محمد کارآموزیان؛ خداکرم غریبی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ رضا خالوکاکایی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، صفحه 31-41

چکیده
  مقاله حاضر حاصل مطالعات مرحله اول  طرح بازیافت فسفات از نرمه در مجتمع فسفات اسفوردی می‌باشد.  هدف ‌این مرحله     بهینه‌سازی فلوتاسیون فسفات برای بررسی امکان افزایش بازیابی از فسفات ...  بیشتر
پیش بینی میزان تراوایی سنگ مخزن با استفاده از داده های پتروفیزیکی
5. پیش بینی میزان تراوایی سنگ مخزن با استفاده از داده های پتروفیزیکی

مرتضی احمدی؛ علی یزدیان؛ محسن صائمی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، صفحه 43-52

چکیده
  تراوایی مهمترین پارامتر کلیدی در توصیف یک مخزن هیدروکربوری می‌باشد. مقادیر تراوایی معمولا از آزمایش های چاه و  مغزه‌های حفاری بدست می‌آید. لذا باید توجه داشت که اغلب داده‌های به‌دست آمده از مغزه‌ها ...  بیشتر
ارائه یک روش جدید برای تخمین خواص مخزن با استفاده از آماره‌های فرکتال 
در یکی از مخازن نفتی‌ایران
6. ارائه یک روش جدید برای تخمین خواص مخزن با استفاده از آماره‌های فرکتال در یکی از مخازن نفتی‌ایران

امیر عباس عسکری؛ غلامرضا بشیری؛ قربانعلی صبحی؛ مهدی بهره مندی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، صفحه 53-65

چکیده
  توصیف صحیح ناهمگنی‌های خواص مخزن(تخلخل، درجة اشباع آب ونفوذپذیری) نقش مهمی‌در پیش‌بینی درست تولید هیدروکربن در مخازن زیرزمینی دارد. متاسفانه نمی‌توان تنها با چند چاه اکتشافی توزیعات و ناهمگنی‌های ...  بیشتر
اجرای دوم الگوریتم با ارزش‌ترین همسایگی برای بهینه‌سازی محدوده نهایی
 استخراج زیرزمینی
7. اجرای دوم الگوریتم با ارزش‌ترین همسایگی برای بهینه‌سازی محدوده نهایی استخراج زیرزمینی

مجید عطایی پور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، صفحه 73-86

چکیده
  برای بهینه‌سازی محدوده نهایی استخراج در معادن زیرزمینی الگوریتم‌های اندکی موجود می‌باشند. برخی از این الگوریتم‌ها مانند روش شاخه و حد و برنامه‌ریزی پویا از پشتوانه ریاضی برخوردارند ولی از حل مسائل ...  بیشتر