اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 941
تعداد پذیرش 294
تعداد عدم پذیرش 526

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 464
تعداد مشاهده مقاله 689890
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 717324
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 195 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
درصد پذیرش 31 %