اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

جواد لطفی گودرزی

مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی دانشجو دکتری - دانشگاه تربیت مدرس

ir-sme.ir/
irsmee93gmail.com
021-66419265
0000-0002-4200-8129


جهت تماس در مورد وضعیت مقاله، از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید.

تلفن تماس کارشناس نشریه: 09108677636 (خانم سپیده محمدی) 

ایمیل نشریه: ir.miningjournal@gmail.com