دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 1-120 
3. بررسی انتقال فلزات سمی از سد باطله کارخانه بوکسیت جاجرم و کاهش فلزات به کمک کربن فعال

صفحه 31-39

مهیار مشتاق؛ احمد خدادادی؛ سید محمد جواد کلینی؛ هدی عرب یارمحمدی


9. بهینه‌سازی عیارهای حد معادن روباز یک فلزی با محصولات چندگانه

صفحه 107-117

سجاد محمدی؛ محمد عطائی؛ رضا خالوکاکائی؛ اسحاق پورزمانی