دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، تابستان 1393 
1. برهمکنش سینه کار و خاک در زمین های سست شهری

صفحه 1-13

صبا قره داش؛ علی مرتضوی؛ میلاد برزگر


6. مدل‌سازی ریاضی فرآیندهای اکسایش پیریت و کالکوپیریت و انتشار آلودگی در باطله‌های فرآوری معدن مس سرچشمه

صفحه 63-79

سجاد جان نثار ملکوتی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ سید ضیاء الدین شفائی؛ محمد نوع پرست