1. بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر سینتیک فلوتاسیون مس در مرحله رافر

سید هادی شاهچراغی؛ محمود عبداللهی؛ محمد رضا خالصی

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، صفحه 1-12

چکیده
  چهار پارامتر عملیاتی مقدار کلکتور، مقدار کف‌ساز، pH و زمان آماده‌سازی، مهمترین پارامترهای موثر بر عملکرد متالورژیکی و سینتیکی فلوتاسیون مس هستند. تحقیق حاضر در مجتمع مس میدوک واقع دراستانکرمان انجام شد. به منظور بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی مذکور بر سینتیک و کارایی جدایش فلوتاسیون مس، توسط روش سطح پاسخ در نرم افزار DX7، 30 آزمایش ...  بیشتر

اکتشاف
2. تأثیر فاکتورهای خود همبستگی کمینه/ بیشینه در شبیه‌سازی شرطی توأم

مسعود منجزی؛ المیرا تجویدی؛ امید اصغری

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، صفحه 14-24

چکیده
  از دیدگاه اقتصادی، شناسایی و کمی‌سازی عدم ‌قطعیت عیاری دارای اهمیت بالایی می‌باشد. برای کمی‌سازی عدم ‌قطعیت می‌توان از تکنیک‌های شبیه‌سازی شرطی استفاده نمود. این روش‌‌ها، برای کانسارهای تک عنصره‌ قابل کاربرد می‌باشند، اما در کانسارهای چند عنصره که در آن‌ها لحاظ نمودن همبستگی فضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ‌ندرت ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
3. بررسی شرایط هیدرودینامیکی فلوتاسیون ستونی کنسانتره روی باما با استفاده از روش آماری سطح

علی اکبر عبدالله زاده؛ حسنا دارابی

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، صفحه 25-36

چکیده
  عملکرد فلوتاسیون ستونی تا حد زیادی به شرایط هیدرودینامیکی فرآیند از جمله ماندگی گاز (Ɛg)، دانسیته‌ی ناحیه جمع‌آوری (ρc) و دانسیته‌ی ناحیه کف (fρ) وابسته است. در این تحقیق، تأثیر پارامترهای عملیاتی ستون (نرخ هوا 78/0– 3/1 ، نرخ جریان آب شستشو 1/0– 2/0، نرخ جریان خوراک 39/0– 91/0 (cm/s) و ارتفاع کف 45- 65 (cm)) بر شرایط هیدرودینامیکی فرآیند در ...  بیشتر

4. بررسی خصوصیات فنی و صنعتی مارن‌های سازند میشان در شمال اهواز برای تولید آجر سبک

هوشنگ پورکاسب؛ سهراب ویسه؛ شراره نیکنام خیاط؛ علیرضا زراسوندی

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، صفحه 37-51

چکیده
  به منظور ارزیابی کیفیت مارن‌های سازند میشان جهت کاربرد آنها در صنعت آجر سبک، بخشی از این سازند در منطقه‌ای در 100 کیلومتری شمال شرق اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی، آزمایشاتی از قبیل پراکندگی اندازۀ دانه‌ها، تعیین حدود روانی و خمیری خاک، جذب آب، چگالی کل و مقاومت فشاری صورت گرفت. پراکندگی اندازۀ دانه‌ها ...  بیشتر

5. تحلیل پایداری شکست واژگونی بلوکی در شیروانی‌های سنگی مشرف به دریاچة‌‌ سدها

مهدی امینی؛ طهورا اکبرپور

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، صفحه 52-64

چکیده
  در این تحقیق، اثرات حضور و تغییرات سطح آب دریاچة سدها در شکست واژگونی بلوکی شیروانی‌های سنگی مشرف به آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این راستا ابتدا تاریخچه‌ای کوتاه از تحقیقات انجام شده پیرامون شکست واژگونی ارائه می‌گردد. سپس مدلی تئوری برای شیروانی‌های سنگی دارای پتانسیل شکست واژگونی بلوکی مشرف به دریاچة سدها در حالات مختلف ...  بیشتر

6. برآورد عمق بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از روش‌های اویلر و تصویرسازی پارامترهای توده (SPI)
دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، صفحه 65-73

چکیده
  یکی از اساسی‌ترین اهداف در تفسیرداده‌های ژئومغناطیسی، تخمین عمق آنومالی مغناطیسی می‌باشد. روش اویلر روشی است که برای تخمین عمق بسیار کاربرد دارد اما در این روش میزان سطح اعتماد جواب‌ها، به انتخاب صحیح شاخص ساختاری بستگی دارد. روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) روش دیگری برای محاسبه عمق می‌باشد که به ویژگی‌های  مغناطیس‌شدگی ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
7. تعیین اندازه و دانسیته لخته‌های تشکیل شده در تیکنر باطله کارخانه فرآوری مگنتیت گل‌گهر سیرجان

صمد بنیسی؛ غلامعباس پارساپور

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، صفحه 75-84

چکیده
  اضافه کردن فلوکولانت به مخلوط‌های پایدار باعث اتصال ذرات به یکدیگر و تشکیل لخته می‌شود. تخمین اندازه لخته‌ها در مطالعه فرایندهای جدایش جامد از مایع حائز اهمیت است ولی به دلیل شکل‌ پیچیده و نامنظم لخته‌ها، تخمین اندازه آن‌ها مشکل است. معمولاً یکی از پارامترهای قطر فرت (Feret)، کوچکترین و میانگین قطر فرت، قطرهای معادل بر اساس مساحت ...  بیشتر