دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، دی 1399 

علمی - پژوهشی

بررسی امکان بهبود عملکرد مدار فلوتاسیون کارخانه فاز یک مس سونگون

صفحه 1-11

10.22034/ijme.2020.120594.1779

محمود عبدالهی؛ محمدرضا خالصی؛ ابوالفضل دانش؛ وحید طهماسبی


بررسی تاثیر کانی‌های رسی بر کارایی فلوتاسیون کانسنگ مس سونگون

صفحه 37-48

10.22034/ijme.2020.113749.1750

شهاب اسدپور؛ پرویز پورقهرمانی؛ جواد وظیفه مهربانی؛ حسین عبادی