کلیدواژه‌ها = توده سنگ
بررسی عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ، در چالزن‌های ضربه‌ای چکش بالا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 11-20

حسین معماریان؛ امیررضا قاسمی؛ ابوالفضل مهین راد


مدل سازی فیزیکی اثرات فاصله داری و پرکننده درزه ها بر راندمان چالزنی در معادن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 41-48

سید هادی حسینی؛ یاشار پور رحیمیان؛ حمید آقابابایی