نویسنده = کورش شهریار
کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون

دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 51-62

10.22034/ijme.2021.136095.1828

ناصر بدخشان؛ کوروش شهریار


ارزیابی برش پذیری ماسه سنگ قرمز فوقانی با استفاده از آزمون برش خطی کوچک مقیاس

دوره 13، شماره 40، آذر 1397، صفحه 108-117

10.22034/ijme.2018.34842

جعفر خادمی حمیدی؛ سجاد علی مدد؛ کورش شهریار؛ مهدی محمدی حسین آبادی


بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 65-79

سیده گلاله حسینی؛ حسن مدنی؛ کورش شهریار؛ علی مرتضوی