دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 1-150 
3. گوگرد زدایی سنگ‌آهن گل‌گهر با کنترل الکتروشیمیایی پالپ

صفحه 27-34

حسین فرجی؛ بیژن طاهری؛ علی اکبر عبدالله زاده


4. اهمیت کانی‌های رسی در مخازن هیدروکربوری

صفحه 35-58

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان؛ فریدون سحابی