مکانیک سنگ
1. بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، صفحه 1-9

چکیده
  تخمین مقدارتنشبرجاازپارامترهایمهمدرطراحیسازه­هایزیرزمینی است. روش­هایمختلفی از جمله روش­هایغیرمستقیمبااستفادهازمغزهحفاری برای رسیدن بهاینمنظوروجوددارد. ازطرفیامروزهاستفادهازانتشار آواییدرمکانیکسنگدرحالگسترشاست.سنگ­هاوقتی تحتتنشقرارمی­گیرند  سیگنال­هایآکوستیکیمنتشرمی­کنند،اینپدیدهانتشارآوایینامیده ...  بیشتر

اکتشاف
2. تخمین عیار در ذخایر دو متغیره با استفاده از روش ترکیبی کریجینگ و فاکتورهای خودهمبستگی مینیمم_ماکزیمم

ولی صفری؛ مسعود منجزی؛ جعفر خادمی حمیدی

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، صفحه 11-20

چکیده
  تخمین عیار در ذخایر چند متغیره بسیار مهم است. انتخاب روش مناسب در این ذخایر می‌تواند در دقت تخمین عیار نقش اساسی داشته باشد. به­‌طور معمول روش کوکریجینگ (Co-Kriging) برای تخمین عیار ذخایر چند متغیره استفاده می‌شود اما این روش در بازتولید میانگین و همبستگی بین داده‌های واقعی دقت کافی ندارد. در سال‌های اخیر، برای حل این مسئله روش ترکیبی ...  بیشتر

مکانیک سنگ
3. مدل‌سازی هندسی- تصادفی سه بعدی توده سنگ منطقه مزینو با هدف برآورد نشت گاز در استخراج به روش گاز کردن

علی حیدری؛ سیدمحمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، صفحه 21-38

چکیده
  در ایران بخش زیادی از ذخایر زغال‌سنگ در عمق واقع شده و یا ضخامت کمی دارند که برای استحصال و استفاده از این منابع، فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال­سنگ (UCG) می‌تواند به­‌عنوان بهترین گزینه مطرح باشد. یکی از این ذخایر زغال­سنگ، زغال­سنگ­های منطقه مزینو طبس است. از جمله معیارها و عوامل تأثیرگذار بر امکان­پذیری و اقتصادی بودن ...  بیشتر

استخراج
4. ارزیابی مکانیزم شکست سقف کارگاه‌های جبهه‌کار طولانی با تجزیه و تحلیل امواج لرزه‌ای القایی

ستار مهدوری؛ کوروش شهریار؛ مصطفی شریف‌زاده

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، صفحه 39-52

چکیده
  پدیده شکست سنگ در محدوده کارگاه‌های جبهه‌کار طولانی که در اثر تمرکز تنش رخ می‌دهد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که سبب اختلال در عملیات استخراج، تأخیرهای طولانی مدت، کاهش بهره‌وری و کاهش ایمنی می‌شود. با افزایش عمق و وسعت معادن جبهه‌کار طولانی، مشکلات ناشی از شکست سنگ به­ویژه در لایه‌های سقف بلافاصله کارگاه و محدوده جبهه‌کار ...  بیشتر

استخراج
5. عوامل مؤثر در انتخاب سیستم گاززدایی در معدن زغال‌سنگ طبس

مهدی نجفی؛ محمدرضا شاکری

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، صفحه 53-64

چکیده
  زهکشی متان که گاززدایی از لایه زغال‌سنگ نیز نامیده می‌شود به عمل انتقال و بیرون کشیدن گاز موجود در لایه‌های زغال‌سنگ و لایه‌های دربرگیرنده از طریق چاه، گمانه و خطوط لوله اطلاق می‌شود. گاززدایی از لایه‌های زغال‌سنگ پیش از استخراج و در حین عملیات استخراج انجام می‌پذیرد. این عملیات با حفر گمانه‌های قایم از سطح زمین به داخل لایه، ...  بیشتر

محیط زیست
6. پهنه بندی کیفی خاک های سطحی اطراف کارخانه سرب و روی ایرانکوه از دیدگاه زیست‌محیطی

محمد ابوئیان جهرمی؛ احمد خدادادی؛ احمد جمشیدی زنجانی؛ حسین شفیع زاده مقدم

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، صفحه 65-79

چکیده
    فعالیت های معدنکاری و کارخانه های فرآوری مواد معدنی یکی از منابع اصلی آلودگی خاک  به فلزات سنگین محسوب می­شوند. در این پژوهش 65 ایستگاه اطراف کارخانه  فرآوری سرب و روی  معدن ایرانکوه  و روستای مجاور آن  نمونه­برداری شد. پس از جدا کردن ذرات زیر63 میکرون و آماده سازی خاک­های سطحی به روش هضم اسیدی، غلظت کل فلزات سرب، ...  بیشتر

اکتشاف
7. کاربرد روش های خوشه بندی در شناسایی آنومالی های مرکب در اکتشافات ژئوشیمیایی در کردگان خراسان جنوبی

حمید گرانیان

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، صفحه 81-94

چکیده
  نمونه­برداری از رسوبات آبراهه­ای در مقیاس 100000/1 مهم­ترین ابزار ژئوشیمیایی در پی­جوئی­های ناحیه­ای محسوب می­شود. با توجه به آنالیز چند عنصری این نمونه­ها، استفاده از روش­های خوشه­بندی در تشخیص آنومالی­های ژئوشیمیایی مرکب می­تواند بر روش­های تعیین آنومالی تک­عنصره برتری داشته باشد. در این مقاله چهار روش خوشه­بندی ...  بیشتر