دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، آذر 1398، صفحه 114-1 
پیش بینی اکسایش پیریت در انباشتگاه باطله های زغال سنگ البرز مرکزی

صفحه 68-55

10.22034/ijme.2019.37346

بهشاد جدیری شکری؛ مسعود زارع نقدهی؛ فرود حدادی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ مجید شاه حسینی


بهینهسازی هزینه انفجار در معادن سنگ آهک با الگوریتم PSO

صفحه 99-87

10.22034/ijme.2019.37348

رضا بستامی؛ عباس آقاجانی بزازی؛ هادی حمیدیان شورمستی؛ کاوه آهنگری