1. تحلیل پایداری تونلها با در نظر گرفتن نیروی وزن و سختی پوشش

محمدرضا زارعی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.122137.1789

چکیده
  در ترسیم منحنی های روش همگرایی-همجواری برای تونلها همگرایی دیواره جانبی، سقف و کف ممکن است متفاوت باشد. دلیل آن وزن توده سنگ ناحیه پلاستیک یا گسیخته شده پیرامون تونل است. در این مقاله یک روش نیمه تحلیلی برای استخراج منحنی های پاسخ زمین و مشخصه پوشش برای یک تونل دایره‌ای حفاری شده در توده سنگ الاستوپلاستیک با رفتار کرنش نرم شونده ارائه ...  بیشتر

2. تاثیر میزان آسیب دیدگی توده سنگ بر پایداری تونل های با پوشش بتنی بر اساس معیار مور کولمب

محمدرضا زارعی فرد؛ شبیر ارشدنژاد

دوره 14، شماره 44 ، پاییز 1398، ، صفحه 39-26

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.37344

چکیده
  روش چال و انفجار یکی از عمومی‌ترین روش‌های حفاری تونلها و معادن در سراسر جهان است. اگر چه روش چال و انفجار از لحاظ فنی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است، ولی به هر حال این روش با مشکل از رفتن کیفیت توده سنگ وتشکیل ناحیه آسیب دیده با پارامترهای مقاومتی و سختی کاهش یافته روبروست. در روشهای سنتی تحلیل تونلها برای استخراج پارامترهای سختی ...  بیشتر