انتخاب بهینه محدوده معدن و جانمایی کارگاه‌های استخراج در معادن زیرزمینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانگاه شاهرود

چکیده

طراحی و پیشرفت الگوریتم‌های بهینه سازی محدوده نهایی استخراج برای معادن زیرزمینی در مقایسه با روباز بنا به دلایل متعدد اندک و کند بوده‌است. عمده ترین دلایل این امر، تعدد روشهای استخراج زیرزمینی، پیچیدگی محاسبه پارامترهای اقتصادی محدوده استخراج و عدم وجود فرهنگ استفاده از این الگوریتم‌ها بوده است. الگوریتم های موجود یا جزءگرا هستند که از بهینه‌سازی کل محدوده استخراج شامل چندین طبقه یا پهنه عاجزند ویا کل‌گرا هستند که پس از طبقه بندی محدوده استخراج، محدوده بهینه تغییر می کند. برای رفع این مشکل مدل بلوکی جدیدی به نام "مدل اقتصادی با ارزش متغیر" VVEM پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی بر این واقعیت استوار است که در روش های استخراج زیرزمینی، تغییرات هزینه‌های استخراج نسبت به عمق پیوسته نیست بنابراین ارزش اقتصادی هر بلوک تابعی از عمق پهنه یا طبقه‌ای است که در آن واقع می‌شود. با تلفیق الگوریتم جزءگرای OLIPS و مدل اقتصادی با ارزش متغیر الگوریتم فراگیری به نام GOUMA برای یافتن بهترین چیدمان کارگاه‌های استخراج بهینه شده ارائه شده است. در این مقاله تشریح گام به گام ساخت مدل جدید و الگوریتم فراگیر آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Optimization Algorithm for Underground Mining Layout

نویسندگان [English]

  • M Ataeepor 1
  • S.M.E Jalali 2
1 AAmir kabir
2 Shahrood university
چکیده [English]

In underground mining, the progress of mine layout optimization has been very slow, compared to open pit mining. This is mostly due to versatility of mining methods and complexity associated with underground mining. The existing optimization algorithms are implemented either on the entire ore-body that lose optimality when the ore-body is divided into levels, or on a level or panel of the ore-body, which fail to provide an optimal solution to the whole deposit. A new algorithm termed "Global Optimization for Underground Mining Area" (GOUMA) is developed to solve this problem. GOUMA is an integration of OLIPS partial-based algorithm with a new  system of modeling named "Variable Value Economic Model" (VVEM) to provide an optimum height and layout for optimized stopes. The proposed model (VVEM) is also developed and discussed in this paper to reflect dynamic values for blocks of the model since the mining cost of each blocks is not fixed but rather depends on its location, ie the level it locates. A brief step by step description of VVEM and GOUMA is provided using simple numerical examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Underground mining
  • Optimization
  • algorithm