بهینه‌سازی بهره‌وری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از برنامه‌ریزی کسری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

بهره‌وری از حیاتی‌ترین فاکتورهای مؤثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها است و ارزیابی و تحلیل آن ابزاری برای مدیریت بکارگیری ورودی‌ها برای بدست آوردن خروجی‌های مطلوب است. روش برنامه‌ریزی کسری یکی از روش‌های کاربردی بهینه‌سازی است و می‌تواند به منظور بیشینه‌سازی یک نسبت فیزیکی یا اقتصادی از قبیل حجم تولید به زمان یا درآمد به هزینه، به منظور اندازه‌گیری کارایی یا بهره‌وری بنگاه‌ها بکار رود. در این تحقیق، یک مدل برنامه‌ریزی کسری به منظور بهینه‌سازی بهره‌وری با در نظر گرفتن محدودیت‌های مرتبط ارائه شده است. از این مدل جهت محاسبه و بهبود بهره‌وری مجتمع فسفات اسفوردی در استان یزد، به‌عنوان تنها معدن تولید کننده فسفات در کشور، استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده مربوط به سال‌های 1385 الی 1388 است. تابع هدف نسبت درآمد حاصل از فروش کنسانتره فسفات به اقلام هزینه صرف شده برای تولید است. مدل شامل 576 متغیر و 626 محدودیت خطی است. نتایج اخذ شده از حل مدل نشان داد که بهره‌وری شرکت می‌تواند به میزان 9% افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity optimization using fractional programming in Esfordi phosphhate complex

چکیده [English]

Productivity is one of the most critical factors affecting the competitiveness of firms. The measurement of productivity is a tool for the management of inputs utilization to obtain favorite outputs. Fractional programming is one of the popular methods in optimization and can be used to maximize a ratio of physical or economic functions, such as, volume/time or revenue/cost in order to measure the efficiency or productivity of the firms. In this paper, a fractional programming model is presented to optimize the productivity considering the associated constraints. The model is utilized to measure and improve productivity of the Esfordi phosphate complex in Yazd province, which is the only phosphate mine in Iran. The data is related to the years 2006 -2009. The objective function is the ratio of revenue to variable operating costs. The proposed model includes 576 variables and 626 linear constraints. The results obtained by solving the model showed that the firm productivity can be improved up to 9 percent

کلیدواژه‌ها [English]

  • the firm productivity can