تعیین اندازه و دانسیته لخته‌های تشکیل شده در تیکنر باطله کارخانه فرآوری مگنتیت گل‌گهر سیرجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اضافه کردن فلوکولانت به مخلوط‌های پایدار باعث اتصال ذرات به یکدیگر و تشکیل لخته می‌شود. تخمین اندازه لخته‌ها در مطالعه فرایندهای جدایش جامد از مایع حائز اهمیت است ولی به دلیل شکل‌ پیچیده و نامنظم لخته‌ها، تخمین اندازه آن‌ها مشکل است. معمولاً یکی از پارامترهای قطر فرت (Feret)، کوچکترین و میانگین قطر فرت، قطرهای معادل بر اساس مساحت و محیط برای تخمین اندازه لخته استفاده می‌شود. در این تحقیق لخته‌های تشکیل شده در باطله کارخانه فرآوری مگنتیت گل‌گهر با استفاده از روش‌های فوق اندازه‌گیری شدند. بهترین روش توصیف اندازه معادل، با مقایسه سرعتهای ته‌نشینی حاصل از آزمایش‌های ته‌نشینی ناپیوسته و محاسباتی (تعیین اندازه و دانسیته‌ با تحلیل تصویر) تعیین گردید. نتایج نشان داد که میانگین قطر فرت و اندازه معادل بر اساس مساحت لخته با خطاهای نسبی 16 و 17 درصد مناسب‌ترین پارامترها برای توصیف اندازه لخته می‌باشند. برای لخته تشکیل شده در پالپ %5 جامد و g/t20 فلوکولانت، میانگین قطر فرت 338 میکرون با سرعت cm/min67 تخمین زده شد. در صورتی‌که روش پیشنهادی در این تحقیق اندازه لخته را 304 میکرون با سرعت ته‌نشینیcm/min 5/54 پیش‌بینی می‌کند که با سرعت واقعی (cm/min57) اختلاف نسبی %3/4 دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of size and density of flocs formed in the tailing thickener of the Gol-E-Gohar magnetite processing plant

نویسنده [English]

  • Golam Abbas Parsapour
چکیده [English]

Addition of flocculants to a dilute stable suspension creates bridges between particles, which then results in formation of flocs. Estimation of flocs size is of prime importance in solid-liquid separation studies but this task is challenging because flocs have complex and irregular shapes. Feret's diameter, minimum Feret's diameter, mean Feret's diameter, equivalent area diameter, and equivalent perimeter diameter are commonly used to describe flocs sizes. The flocs sizes formed in the tailings of the Gol-E-Gohar magnetite processing plant were estimated. The accuracy of aforementioned parameters were evaluated by determining the calculated settling velocities and comparing with the settling velocities of particles obtained in the batch settling tests. Image processing methods were used to measure flocs sizes and densities which were needed to calculate the settling velocities. The mean Feret's diameter and equivalent area diameter were found to be the appropriate parameters with the relative errors of 16 and 17%, respectively. Mean Feret diameter and settling velocity of flocs formed in a pulp containg 5% solids with 10 g/t flocculant were estimated to be 338 µm and 67 cm/min, respectively. In this condition, the experimental settling velocity obtained was 57 cm/min. Whereas the floc size and settling velocity were estimated to be 304 µm and 54.5 cm/min when the average of mean Feret’s diameter and equivalent area used as the floc size. When the average of mean Feret’s diameter and equivalent area used as the size to calculate the settling velocities the relative error reduced to 4.3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floc size
  • Settling velocity
  • Batch settling test
  • Mean Feret's diameter