ساخت شبیه‌ساز مدار خردایش و واسنجی آن با داده‌های سازگار شده‌ی کارخانه‌ی نیمه‌صنعتی طلای زرشوران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شبیه‌سازی پایای فرآیند خردایش، ابزاری است که توسط آن می‌توان تخمینی مناسب از نحوه‌ی عملکرد این فرآیند به‌ دست ‌آورد و از این طریق در جهت بهبود کارایی آن اقدام نمود. در این تحقیق ضمن کدنویسی شبیه‌ساز خردایش در مدار بسته و برنامه‌های کاربردی جهت محاسبه‌ی توابع شکست و انتخاب و نیز محاسبات برگشتی توزیع زمان ماند و ... در محیط MATLAB و ساخت یک پوسته‌ی گرافیکی آسان کاربرد، تلاش شد تا پارامترهای مدل‌های این نرم‌افزار با داده‌های حاصل از نمونه‌برداری از کارخانه‌ی نیمه‌صنعتی طلای زرشوران، واسنجی شود. واسنجی با داده‌های خام، میانگین داده‌ها و نیز داده‌های سازگار شده با روش دو خطی انجام شد و نتایج شبیه‌سازی‌ها با داده‌های اندازه‌گیری شده در هر حالت مقایسه شد. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داد که انتخاب مدل‌های صحیح برای واحدهای موجود و استفاده از داده‌های سازگار شده در فرآیند واسنجی مدل‌ها، منجر به محاسبه‌ی پارامترهای صحیح مدل‌های انتخاب شده و به دنبال آن، نتایج بسیار بهتر در شبیه‌سازی می‌شود. بیشترین میزان خطا از مقدار 16/153 درصد در مورد دبی آب در جریان ته‌ریز هیدروسیکلون، زمانی که از داده‌های اندازه‌گیری شده‌ی لحظه‌ای برای شبیه‌سازی استفاده شد، به مقدار 57/4 درصد زمانی که از داده‌های سازگار شده برای شبیه‌سازی استفاده شد، کاهش یافت. به‌علاوه نشان داده شد که نمونه‌برداری تکراری در نقاط و میانگین‌گیری نیز می‌تواند نتایج شبیه سازی را به اندازه گیری‌ها نزدیک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a grinding simulator and calibration by the reconciled data of Zarshuran gold processing pilot plant

نویسندگان [English]

  • Meghdad Majdi 1
  • Seyed Mohammad Javad Koleini 2
  • Sadreddin Nasseri 1
1
2
چکیده [English]

Steady-State simulation of grinding circuit is an efficient tool for achieving reasonable estimates of the process and improving its performance. In this study, along with coding the grinding simulator for a closed circuit and providing applicable sub-routins for calculation of breakage and selection functions and etc in MATLAB and creating a user friendly interface, it was attempted to calibrate the models of this software using sampling data of Zarshuran gold processing pilot plant. Models’ Calibration was done using raw, average and also reconciled data using bilinear method and in each stage, simulation results and measured data were compared. Results of simulations showed that selecting valid models for the units and using reconciled data in model calibration process, leads to calculating true parameters for selected models and consequently, resulting in better simulations. Maximum error reduced from 153.16 percent in water flowrate of hydrocyclone underflow calculated using raw data down to 4.57 percent while reconciled data were used. In addition, it was shown that repetitive sampling of every sapmling point and averaging the data could reduce the errors to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Grinding
  • Ball mill
  • Hydrocyclone
  • Data reconciliation