انتخاب گونه گیاهی مناسب برای بازسازی معدن مس سرچشمه به روشSIS TOP فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

     با استخراج هرچه بیشتر از معادن‌ و وسیع‌تر شدن فضای عملیاتی آن‌ها، وسعت زمین‌های تحت تأثیر فعالیت‌های معدن‌کاری به‌ویژه محل‌های انباشت باطله، افزایش می‌یابد. درنتیجه ضرورت بازسازی معادن نیز بیشتر می‌شود. انتخاب گونه گیاهی و کاشت آن به منظور حفظ محیط زیست منطقه و بازسازی معدن، از مهم‌ترین راه‌کارهاست. در این مقاله معدن مس سرچشمه که یکی از 10 معدن بزرگ مس جهان است، مطالعه شد، گونه‌های متناسب با فاکتورهای اولیه طرح بازسازی شامل نوع استفاده مجدد از زمین استخراج شده، شرایط اقلیمی و طبیعت خاک انتخاب شدند و سپس فاکتور‌های ثانویه مشخص شدند، در ادامه ماتریس‌های تصمیم‌گیری بر اساس پرسشنامه‌هایی که توسط کارشناسان تکمیل شد، به دست آمد و گونه‌های گیاهی بر اساس فاکتورهای ثانویه که معیارهای چشم‌انداز منطقه، مقاومت در برابر بیماری و حشرات، قدرت و نحوه رشد، دسترسی به گونه گیاهی، بازدهی اقتصادی، حفاظت از خاک و ذخیره آب، جلوگیری از انواع آلودگی‌ها، می‌باشند، با روش TOP SIS فازی، اولویت‌بندی شدند و مناسب‌ترین گونه‌های گیاهی در‌ محدوده معدن‌کاری و سدباطله به ترتیب اولویت، بادام کوهی (بادام وحشی)، گز، بنه (پسته وحشی)، إفدرا، گون، سالسولا به‌دست آمدند.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بازسازی معدن، انتخاب گونه گیاهی، معدن مس سرچشمه، روش TOP SISفازی، بادام کوهی

نویسندگان [English]

  • I Alavi
  • A Akbari
  • M Ataei
azad university
چکیده [English]

By mining more and more and widening the operational area of the mines, the extent of lands that are affected by mining activities will increase, especially the waste dump areas. Thus, the need for performing mine reclamation will increase every day. Plant type Selection and planting to protect the environment and the reclamation of the mine are some of the most important solutions. For this case study in the Sarcheshmeh Copper Mine, which is one­ of the 10 biggest copper mines of world, plant types were selected based on reclamation plan’s primary criteria that are: 1- Kind of post mining land use, 2- Climate, 3- Nature­ of soil. Then, comparison matrixes based on questionnaires that were completed by experts were obtained and plant types were prioritized by Fuzzy – Top sis method based on secondary criteria that are: 1- Perspective of the region, 2- resistance against disease and insects,­ 3- strength and method of growth, 4- availability to plant type, 5- economic efficiency, 6- Protection of soil and storing water, 7- prevention from pollution. Respectively suitable plant types in the mining perimeter and tailing dams were prioritized as follows: The obtained priority by this method was Amygdalus scoparia [wild almond], Tamarix, Pistachio [Pistachio Wild], Ephedra, Astragalus, Salsola respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mine Reclamation
  • Plant Type Selection
  • Sarcheshmeh Copper Mine
  • Fuzzy TOP SIS
  • Amygdalus scoparia