مدل‌سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی‌ها با نر‌م‌افزار MATLAB

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 شهیدباهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

     به‌طور کلی، مدل‌سازی سیستم‌های ناپیوستگی توده سنگ مبتنی بر سه روش اصلی: هندسی، مکانیکی و احتمالاتی است. در این مقاله به مدل‌سازی هندسی سیستم‌های ناپیوستگی توده سنگ پرداخته شده است. در روش‌های مدل‌سازی هندسی، ناپیوستگی‌ها می‌توانند به‌صورت تداوم محدود و یا تداوم نامحدود مدل شوند. با توجه به محدودیت‌های کاربری مدل‌سازی هندسی شبکه ناپیوستگی‌ها به‌صورت تداوم نامحدود، در این تحقیق، مدل‌سازی هندسی ناپیوستگی‌ها به‌صورت تداوم محدود مورد توجه قرارگرفته است. در مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها با تداوم محدود، فرایند مدل کردن ناپیوستگی‌ها بسیار مشکل می‌شود ولی در عوض، این روش قادر به مدل کردن ناپیوستگی‌هایی است که به لحاظ هندسی شباهت بیشتری با شکل واقعی ناپیوستگی داشته و نتایج مدل‏سازی با این فرم از آنجایی که نزدیک به واقعیت است، قابل اعتمادتر خواهد بود. بدین منظور با بهره‌گیری از محیط نرم‌افزار MATLAB به شناسایی بلوک‌های حاصل از تقاطع ناپیوستگی‌ها پرداخته شد. سرانجام بر اساس مدل دیسکی نایپوستگی‌های "بیچر" همراه با آلگوریتم ارائه شده توسط "لین" مدل‌سازی دوبعدی ناپیوستگی‌ها محقق شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two-dimensional geometrical modeling of discontinuities using MATLAB software

نویسندگان [English]

  • A Esmaeilzadeh 1
  • S Kariminasab 2
  • H Mansori 2
1 Shahid Bahonar
2 Shahid Bahonar
چکیده [English]

Modeling of rock mass discontinuity systems is generally based on three principle methods: geometrical, mechanical and probabilistic. In this paper, rock mass discontinuity systems are geometrically modeled. In geometrical modeling methods, discontinuities can be modeled as either finite persistence or infinite persistence. Due to the applied limitations of geometrical modeling of discontinuity systems as infinite persistence, this research considers the geometrical modeling of discontinuities as finite persistence. In modeling of discontinuities with finite persistence, the modeling process is very difficult, but on the other hand, this method is capable of modeling discontinuities that are geometrically more similar to the real discontinuities. Therefore, the modeling results would be more reliable. In this study, the blocks created by the intersections of discontinuities were determined in MATLAB software. Finally, based on Beacher's discontinuity disk model and using Lin algorithm, two dimensional modeling of discontinuities was obtained.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-dimensional geometrical modeling
  • block
  • disk
  • Lin algorithm
  • MATLAB