شناسایی دگرسانی¬های گرمابی مرتبط با کانسارهای مس پورفیری با استفاده از داده های سنجنده ابرطیفی هایپریون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیذ باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت و  نصب سنجنده‌های سنجش از دور نوری، سنجنده‌های ابرطیفی با افزایش قابلیت تصویربرداری در صدها باند، گسترش و در عرصه سنجش از دور مورد استفاده قرار گرفته‌اند. جهت شناسایی کانی های مختلفی که در مناطق دگرسانی یافت می شوند (سریسیت، کانی های رسی، آلونیت، کلریت، اپیدوت و کلسیت) سنجنده های چند طیفی از محدودیت زیادی در رابطه با نبود تصویر در بخشهای جذب و بازتاب این کانی ها برخوردار می باشند و یا پهنای طیف تصویر آنقدر زیاد است که به درستی بر محدوده های جذب طیف کانی منطبق نمی‌گردد. جهت رهایی از این مشکلات می توان از سنجنده های ابرطیفی استفاده نمود.  در حالت کلی تصویر برداری ابرطیفی می‌تواند برای شناسایی اهداف مختلف طیفی و نظارت بر محیط زیست مورد استفاده قرار ‌گیرد. همچنین کاربردهای آن در سال‌های اخیر در زمینه تعیین کاربری زمین، ارزیابی پوشش گیاهی و اکتشافات معدنی، روند رو به رشدی داشته است. هدف از این تحقیق ارزیابی کاربرد داده‌های سنجنده‌ی ابرطیفی هایپریون در بارزسازی مناطق دگرسانی و به‌ویژه کانی‌های گروه اکسید آهن مرتبط با کانسارهای مس پورفیری است. ناحیه مورد مطالعه به‌عنوان بخشی از مجموعه ماگمایی ارومیه- دختر، دارای کانسارهای پورفیری مهمی همچون سرچشمه و دره زار است که در جنوب غرب شهر کرمان واقع شده است. در این تحقیق با استفاده از طیف‌های اندازه‌گیری شده  از تصویر هایپریون محدوده مورد مطالعه و همچنین طیف‌های کتابخانه‌ای و به‌کار‌گیری روش نقشه بردار زاویه طیفی (SAM)،  اکسیدهای آهن و مناطق دگرسان شده شناسائی شدند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination and Identification of Hydrothermal Alteration Types Related to Porphyry Copper Deposits, Using Hyperion Hyperspectral Data

نویسندگان [English]

  • T Najafian 1
  • H Ranjbar 2
  • N Fathianpour
1 Shahid bahonar university
2 Shahid bahonar university
چکیده [English]

The technological development in manufacturing and installation of new optical sensors for hyperspectral image acquisition, which collect images in order of hundreds of spectral bands, have been used for remote sensing of  the rocks and minerals in recent years.   The aim of this study is to evaluate Hyperion hyperspectral data for mapping of hydrothermally altered areas and iron oxides bearing areas related to porphyry copper ore deposits. The study area is located in Urumiyeh-Dokhtar magmatic belt that hosts many important porphyry copper deposits such as Darrehzar and Sar Cheshmeh, which are located southwest of Kerman city. The spectra are extracted from images using pixel Purity Index method. These spectra were used for recognition of different hydrothermal alteration zones, using spectral angle mapper. The hydrothermal alteration and iron oxide minerals were mapped and validated through field checking.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperion
  • hyperspectral sensor
  • hydrothermal alteration
  • SAM