بازیابی کنسانتره آهن از باطله کارخانه کانه آرایی معدن مس مزرعه با استفاده از جدایش مغناطیسی تر و تجزیه و تحلیل نتایج به روش کمترین مربعات جزیی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

در این مقاله فرآوری کنسانتره آهن از باطله های کارخانه معدن مس مزرعه با استفاده از جدایش مغناطیسی تر و بر اساس طرح آزمایش تمام فاکتوری مطالعه و سپس نتایج روش مدل سازی حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که  با استفاده از یک مرحله جدایش مغناطیسی تر تهیه کنسانتره آهن با بازیابی و عیار مناسب آهن به راحتی میسر بوده ولی حذف مواد مزاحم نظیر گوگرد و سیلیس به راحتی امکان پذیر نیست. برای حذف مواد مضر تا حد مجاز درکنسانتره آهن حداقل به دو مرحله جدایش مغناطیسی و خردایش بیشتر نیاز است. مطالعات تکمیلی مشخص کرد که با خردایش باطله تا 230- مش (62- میکرون) و با دو مرحله جدایش مغناطیسی تر امکان تهیه کنسانتره با بازیابی های 92-78 درصد آهن با عیار های آهن 30/69-2/67 درصد و با عیارهای سیلیس7/3-5/4 درصد بسته به پارامتر های عملیاتی در جداکننده های مغناطیسی امکان پذیر می باشد و میزان گوگرد بسیار ناچیز و زیر حد حساسیت روش های آنالیز گزارش (%001/0) شد. استفاده از روش آنالیز حداقل مربعات جزیی مدلی با سه مولفه اصلی را ارایه داد که می‌تواند بطور همزمان11/92 درصد از واریانس کل پاسخ‌ها را تشریح و حدود 73 درصد از واریانس کل پاسخ ها را پیش بینی کند. نتا یج مدل‌سازی حداقل مربعات جزیی نشان داد که به ترتیب میزان خردایش و سپس به ترتیب شدت جدایش های مغناطیسی مرحله دوم و اول بیشترین نقش را در تهیه کنسانتره مطلوب آهن دارند. با بررسی نمودار مطلوبیت مشخص شد که میدان بهینه وسیعی برای دستیابی به کنسانتره مطلوب وجود دارد که با آزمایش های انجام گرفته تأیید شد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Beneficiation of Iron Concentrate from the Mazreh Copper Mine Plant Tail by Wet Magnetic Separation and Analysis of the Results Using PLS Method

نویسنده [English]

  • P Pourghahremani
Sahand University
چکیده [English]

In this paper, the beneficiation treatment of  iron concentrate from the Mazreh copper mine mineral processing plant tail has been studied by a wet magnetic separation method based on a full factorial experiment design and the process analysis has been made using Partial Least Square (PLS) modeling. The obtained results indicated that the production of iron concentrate with an appropriate recovery and assay would not be easily obtained using only one step wet magnetic separation, but sufficiently removing of the unwanted sulfur and silica elements is impossible and needs at least two steps magnetic separation practice and further grinding. A detailed investigation indicated that by employing the two magnetic separation, iron concentrates with 3.7-4.5 % SiO2 and 67.2-69.3 % Fe with recoveries of 78-92% are attainable depending on operating variables. The sulfur amount was negligible and was reported below detectable range (less than 0.001%). The use of partial least square modeling yielded a three component model explaining 92.11% and predicting 73% of the total variance of the responses simultaneously. The PLS modeling results indicated that the grinding and subsequently primary and the secondary magnetic intensities, in turn, are the most influential factors on iron concentrate processing. The Sweet spot plot as an overlay of response contour plots indicated that there is a wide optimum region within searched space wherein appropriate iron concentrates are easily obtainable, which was verified by the experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • iron concentrate
  • Mazreh copper mine
  • magnetic separation method