تعیین ارزش خالص فعلی پروژه‌های معدنی با استفاده‌ همزمان شبیه‌سازی زمین‌آماری و درخت دو جمله‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی

چکیده

در تعیین ارزش خالص فعلی پروژه‌های معدنی با حجم سرمایه‌گذاری بالا، عدم‌قطعیت عیار و قیمت ماده‌ی معدنی  اهمیت زیادی دارد. در تحقیقات انجام شده‌ی قبلی، عدم‌قطعیت عیار یا عدم‌قطعیت قیمت ماده‌ی معدنی در تعیین ارزش خالص فعلی به‌طور جداگانه لحاظ شده‌اند و دو نوع عدم‌قطعیت به‌طور همزمان کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا برای لحاظ کردن عدم‏قطعیت عیار، با استفاده از روش شبیه‌سازی متوالی گوسی تعداد بیست تحقق عیاری ایجاد و سپس برای هر مورد، برنامه‏ریزی تولید بلندمدت انجام شد. در مرحله‏ی بعد، سناریوهای تولید شده با استفاده از روش درخت دوجمله‏ای تحت عدم‏قطعیت قیمت ارزشیابی شد. بر اساس نتایج، حداکثر و حداقل ارزش خالص فعلی در شرایط عدم‌قطعیت همزمان عیار و قیمت به‌ترتیب 7/126 و 8/24 میلیون دلار به‌دست آمد. این در حالی است که حداکثر ارزش خالص فعلی پروژه در شرایط بدون عدم‌قطعیت‌ 4 میلیون دلار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Net Present Value of mining projects with Simultaneous application of Geostatistical simulation and binomial tree

نویسندگان [English]

  • vali safari 1
  • gholamhassan kakha 1
  • masoud monjezi 2
1
2 Academic member

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grade Uncertainty
  • price uncertainty
  • Sequential Gaussian Simulation
  • binomial tree
  • NPV