تفکیک چندمتغیره و مدلسازی ژئومتالورژیکی بخش های اکسید و سولفید درکانسار سرب و روی مهدی آباد یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضوهیئت علمی

چکیده

امروزه اهمیت مدل‌سازی ژئومتالورژیکی به­عنوان رابط بین اکتشاف و فرآوری برکسی پوشیده نیست. چرا که موجب صرفه­جویی در زمان و هزینه­ها شده و چه بسا می­تواند معدن را از حالت غیراقتصادی خارج کرده و به مرحله سوددهی برساند. بررسی نحوه کاربرد ژئومتالورژی در حال حاضر در صنعت معدن نشان می­دهد که می­توان ارتباطی بین اطلاعات زمین­شناسی و پاسخ متالورژی متکی بر تعداد کمی از نمونه­های آزمایش­ شده در آزمایشگاه به­دست آورد.  از این رو بررسی ژئومتالورژیکی روی کانسار مهدی­آباد یزد که به سه بخش اکسیدی، سولفیدی و مرکب تقسیم­بندی شده است، انجام شد. هدف از انجام این بررسی، تفکیک بخش مرکب به دو بخش اکسیدی و سولفیدی بوده است. در این کانسار به علت همبستگی زیاد بین داده­ها روش آمار تک متغیره برای تفکیک بخش‌ها کارایی ندارد در نتیجه از یکی از روش­های آمار چند­متغیره به نام آنالیز تفکیکی به­منظور تفکیک بخش مرکب استفاده شده است. آنالیز تفکیکی یک روش آماری چند متغیره است که هر مشاهده را در یک گروه خاص از متغیرهای پیش­بینی شده و براساس گروه­های تعریف شده طبقه­بندی می­کند.  این روش هم­زمان به تمام ویژگی­های نمونه توجه  کرده و با استفاده از میانگین عیار نمونه­ها، برای هر نمونه ضریبی منحصر به فرد (λ) تعیین می‌شود که این ضریب در نهایت منجر به تفکیک بخش مرکب به دو­ بخش اکسیدی و سولفیدی در معدن مهدی‌آباد یزد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geometallurgical modeling of oxide/sulfide zones in Mehdi Abad deposit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometallurgy
  • Mahdiabad Yazd deposit
  • Multivariate Statistical Technique
  • Discriminant analysis
  • Geostatistics