بررسی تأثیر شکل آستر بر حرکت بار در آسیای نیمه‌خودشکن با روش اجزای مجزا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشکده فنی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

4 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از دلایل اهمیت آسترها در فرآیند آسیاکنی، فراهم کردن مسیر حرکت مطلوب برای بار )ماده معدنی و گلوله) است.  چون امکان بررسی مستقیم حرکت بار در آسیاهای صنعتی وجود ندارد، این کار با شبیه‌سازی فیزیکی (آزمایشگاهی) یا ریاضی (نرم‌افزاری) انجام می‌شود.  به دلیل هزینه‌بر و زمان‌بر بودن روش فیزیکی شبیه‌سازی، روش نرم‌افزاری اهمیت ویژه‌ای دارد.  شبیه‌سازی تأثیر شکل آستر بر حرکت بار، این امکان را فراهم می‌سازد که با تحلیل مسیر حرکت بار و با توجه به اهداف و شرایط عملیاتی موردنظر، شکل مناسب آستر انتخاب شود.  علاوه بر این، تغییر شکل آسترها در عملیات آسیاکنی به دلیل برخوردهای بار به آن‌ها (ضربه و سایش)، بر مسیر حرکت بار تأثیر می‌گذارد.  در این تحقیق، از نرم‌افزار KMPCDEM©، برای شبیه‌سازی نرم‌افزاری حرکت بار استفاده شد و با پیاده‌سازی آسترهای جداره آسیای نیمه‌خودشکن مجتمع سرچشمه و شرکت گل‌گهر در این نرم‌افزار به روش هندسی، حرکت بار در این آسیاها شبیه‌سازی شد.  با پیاده‌سازی اندازه‌گیری‌های پروفیل آسترهای این آسیاها در نرم‌افزار ©KMPCDEM به روش نقطه‌ای، امکان بررسی نحوه تغییر رفتار بار بر اثر سایش آستر فراهم شد.  مقایسه نتایج شبیه‌سازی با آزمون آزمایشگاهی در آسیای 1 متری (کوچک مقیاس‌شده صنعتی) نشان داد که تفاوت بین مقادیر اندازه‌گیری‌شده و پیش‌بینی‌شده برای نقطه برخورد، شانه و پاشنه بار به ترتیب حدود 8، 4 و 3 درجه است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of liner shape effects on load movement in SAG mills by discrete element method (DEM)

چکیده [English]

One of the reasons of importance of liners in grinding is its role in providing an appropriate trajectory for the charge (ore and grinding media) movement. Since it is not possible to study the charge movement by directly in industrial mills, physical (laboratory) or mathematical (software) simulation are used. Physical simulation is expensive and slow, so mathematical simulations have received much more attention. The simulation of the effect of liner shape on charge movement has provided a means to select the proper liner shape based on operating conditions and objectives. Furthermore, the liner shape changes during operation due to wear and impact which in turn influences the charge trajectory. The change in liner shape could be determined through liner profile measurement during operation or simulation. In this research, KMPCDEM software was used to simulate the charge movement by geometrical method of implementing the shell liners of the Sarcheshmeh and Gole-E-Ghohar SAG mills in the software. Point by point implementation of the measurements of liner profiles facilitated to study the trend of change in charge movement as liners wear. Comparison of the simulation and laboratory (i.e., 1 m diameter mill) results showed that the simulation of liners using the impact point as the criterion with an accuracy of 95.6% has been achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • DEM
  • SAG mills
  • Liner shape
  • Sarcheshmeh