ارائه شرط تصویر‌سازی بر مبنای بردارهای پوئین‌تینگ در روش لرزه‌ای مهاجرت زمانی معکوس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران؛ استاد همکار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 استاد دانشکده فیزیک، گروه ژئوفیزیک و زمین‌شناسی، دانشگاه فدرال باهیا، سالوادور، برزیل

چکیده

 نوفه‌های فرکانس پایین از جمله شاخصه‌های روش مهاجرت زمانی معکوس (RTM)می‌باشند. در این مطالعه، ابتدا از فیلتر بالاگذر، فیلتر لاپلاسی و یک شرط تصویر‌سازی بر مبنای مؤلفه‌‌های پایین‌رونده برای تعدیل این نوفه‌ها استفاده می‌شود. سپس شرط تصویر‌سازی جدیدی ارائه می‌شود که اساس روش مهاجرت زمانی معکوس ارائه شده برای حذف این دسته نوفه‌های فرکانس پایین است. در شرط تصویر‌‌سازی بیان شده، میدان‌های موج بر اساس اطلاعات حاصل از بردارهای پوئین‌تینگ به مؤلفه‌های پایین‌رونده و بالا‌رونده جدا‌سازی شده، همچنین بر اساس اطلاعات بردارهای پوئین‌تینگ زوایای بازتاب محاسبه و تابعی وزن‌دار معرفی می‌‌شود. نتیجه حاصل از بکارگیری روش بهبود یافته RTM روی داده‌‌های یک مدل مصنوعی استاندارد بر‌گرفته از یک محیط پیچیده زمین شناسی(مدل مارموزی)، نشان‌دهنده کارآمدی روش پیشنهادی برای حذف نوفه‌‌های تولیدی با فرکانس پایین در تولید تصویر عمقی مهاجرت یافته با کیفیت و وضوح بالا است. همچنین روش بیان شده، کلیه ساختارهای زمین شناسی زیرسطحی را به‌صورت مناسب تصویر می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A new imaging condition based on poynting vectors in RTM seismic imaging method

نویسندگان [English]

  • Ali Moradzadeh 2
  • Reynam Cruz Pestana 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The low frequency noises are the characteristic of reverse time migration (RTM) method. In this study, a high pass filter, Laplacian filter and an imaging condition based on the down-going components of the wave-field are used to suppress the low frequency noises. Then, a new imaging condition as the heart of RTM is presented to suppress these low frequency noises. In the above imaging condition, the wave-fields are separated to their down-going and up-going components by the information of the poynting vectors. The poynting vectors information are also used to calculate the reflection angles as a basis for the proposed weighted function. The results of implementation for the improved RTM method on a synthetic dataset (Marmousi) indicates the efficiency of the proposed method to suppress the low frequency noises in producing high quality, high illuminated depth migrated image. The improved method has the capability to identify all the subsurface geological structures properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic imaging
  • RTM
  • imaging condition
  • low frequency noises
  • Poynting vectors