بررسی تأثیر مشخصات بار ورودی بر عملکرد آسیای خودشکن خط‌سه‌کارخانه منیتیت شرکت گل گهر سیرجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

در این تحقیق تأثیر مشخصات بار ورودی بر عملکرد آسیای خودشکن خط 3 کارخانه فرآوری سنگ آهن گل‌گهر بررسی شده است. برای این منظور 11  پیمایش در مقیاس صنعتی از مدار آسیای خود‌شکن انجام و در هر پیمایش به مدت 2 ساعت از خوراک و محصول آسیا، نمونه‌گیری و همچنین  اطلاعات آسیا شامل نرخ خوراک و توان مصرفی آسیا ثبت شده است. همچنین به‌‌منظور بررسی تأثیر دانه‌بندی در سه پیمایش نوار نقاله خوراک متوقف و کل مواد روی نوار به طول تقریبی 25 متر به‌عنوان نمونه برداشته شده است. در این تحقیق از شاخص SPI به‌عنوان شاخص سختی آسیای کنی خودشکن و نیمه‌خودشکن استفاده شده است. نتایج نشان داده که با افزایش شاخص SPI خوراک محصول آسیا دانه ریزتر شده است. افزایش سختی بار ورودی موجب ایجاد ذرات با ابعاد بحرانی در آسیا شده و در نتیجه حجم بار داخل آسیا افزایش یافته است. افزایش حجم بار داخل آسیا منجر به غالب شدن مکانیزم‌های سایش و فرسایش شده و در نتیجه محصول خردایش دانه‌ریز  شده است. بررسی تأثیر توزیع دانه‌بندی خوراک نشان داده که  نسبت ذرات با ابعاد درشت (100+ میلی‌متر) به ذرات با ابعاد متوسط (40+100- میلی‌متر) رابطه معکوسی با شاخص SPI دارد. مشاهده شده است که با کاهش نسبت ذرات درشت به متوسط، شاخص SPI افزایش یافته و محصول تولیدی ریزتر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Ore Characteristics on the AG Mill Circuit Performance of Gole-Gohar Iron Ore Processing Plant

چکیده [English]

In this research the effect of feed characteristics on AG mill performance of Gole-Gohar iron ore processing plant was studied. For this purpose, 11 surveys in industrial scale were conducted on the circuit. At each survey for 2 hours, samples from AG mill feed and product were collected and mill data such as feed rate and power draw were recorded. Also for the evaluation of the effect of feed size distribution, in 3 surveys, feeder conveyor was stopped and all material on 25 meters of the belt were collected. SAG mill power index (SPI), was determined as the index of feed materials hardness. The result showed with increasing SPI, the product particle size decreased. A harder feed material produces more critical particles in the mill which elevates the mill volume content. It is expected that with increasing ore hardness, abrasion and attrition breakage mechanisms dominate and the product will be finer. Also the results showed, the SPI indexes increased with increasing the ratio of coarse particles (+100mm) to medium particles (-100+40mm).

کلیدواژه‌ها [English]

  • AG mill, Ore hardness
  • Feed characterization
  • Gole-Gohar