شبیه‌سازی زمین‌آماری سه‌بعدی داده‌های مقاومت صوتی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی متوالی مستقیم بهبودیافته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، (استاد همکار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود)

3 استاد بخش نفت، انستیتو فنی عالی، دانشگاه لیسبون، پرتغال

چکیده

شبیه‌سازی زمین‌آماری امکان تولید مدل‌های دو و سه‌بعدی با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده در محل‌های محدود (چاه) را فراهم می‌‌کند. در این مطالعه، روش جدیدی به نام شبیه‌سازی متوالی مستقیم بهبودیافته ارائه شده و با روش شبیه‌سازی متوالی مستقیم رایج، برای شبیه‌سازی داده‌های مقاومت صوتی مقایسه شده است. در الگوریتم رایج پارامترهای شبیه‌سازی واریوگرام و تابع توزیع احتمالاتی به‌صورت کلی معرفی می‌شود بنابراین احتمال توزیع فضایی نامناسب مقادیر شبیه‌سازی شده در نتیجه الگوریتم وجود دارد. در روش بهبودیافته، امکان معرفی این پارامترها به‌صورت محلی به الگوریتم شبیه‌سازی فراهم شده است. تحلیل و بررسی مقاطع قائم از مقادیر شبیه‌سازی شده توسط روش رایج و بهبودیافته روی داده مصنوعی نشان می‌دهد که در روش بهبودیافته مقادیر شبیه‌سازی شده توزیع فضایی مناسب‌تری دارند. همچنین هر دو روش رایج و بهبودیافته بر روی یک داده واقعی اعمال شده است. مقایسه نتایج نشان‌دهنده بهبود عملکرد روش جدید نسبت به روش رایج است. ضمن اینکه هیستوگرام محلی در نتیجه الگوریتم بهبودیافته بازتولید شده است. همچنین برای تحلیل عدم قطعیت، 100 خروجی شبیه‌سازی با استفاده از هر دو روش تولید شده است تا امکان محاسبه واریانس در هر سلول به‌وجود آید. کاهش واریانس و در نتیجه کاهش عدم قطعیت در روش بهبودیافته، هم در مورد داده مصنوعی و هم در مورد داده واقعی، مؤید کارایی بهتر این روش نسبت به روش رایج است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

3D Geostatistical simulation of acoustic impedance using improved direct sequential simulation algorithm

نویسندگان [English]

  • Hamid Sabeti 1
  • Ali Moradzadeh 2
  • Faramarz Doulati Ardejani 2
  • Amilcar Soares 3
1 Department of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology
2 Professor, School of Mining, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, Attendant professor, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology
3 Petroleum Group, CERENA, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Portugal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostatistical simulation
  • acoustic impedance
  • improved direct sequential simulation
  • variogram