ارائه روشی کاربردی برای دستیابی به خردشدگی مورد نیاز در معادن سنگریزه سد گتوند علیا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد استخراج، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده

خردشدگی ناشی از انفجار نقش بمهمی در کنترل و کاهش هزینه‌های عملیات بارگیری، باربری و سنگ‌شکنی دارد. بنابراین پیش‌بینی خردشدگی حاصل از انفجار در طراحی عملیات انفجار بهینه بسیار مؤثر خواهد بود. سد گتوند علیا بزرگ‌ترین سد سنگریزه‌ای کشور با هسته رسی است که روی رودخانه کارون در دست ساخت است. بر اساس مشخصات فنی طرح برای مصالح بدنه سد دانه‌بندی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. بنابراین تأمین مصالح مورد نیاز آن نیازمند طراحی الگوی عملیات انفجاری مناسب است. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی کاربردی برای طراحی پارامترهای طرح عملیات انفجار است به‌گونه‌ای که تأمین‌کننده خردشدگی مورد نیاز باشد.  در این تحقیق از مدل تجربی ck برای پیش‌بینی توزیع خردشدگی حاصل از انفجار استفاده شده است. این مدل با استفاده از نتایج تجزیه سرندی مصالح سنگریزه معادن سد گتوند علیا تصحیح و پس از اعتبارسنجی به‌عنوان مدل مبنا برای تعیین پارامترهای طرح عملیات انفجار استفاده شده است. قرار گرفتن منحنی توزیع خردشدگی الگوهای پیشنهادی در پوش مجاز خردشدگی مصالح بدنه سد نشان می‏دهد که روش به کار گرفته شده، روشی مناسب برای دست‌یابی به خردشدگی مورد نیاز در انفجارهای معادن روباز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An applied method to achieve the required rock fragmentation at rock-fill mines of Gotvand Olya dam

نویسندگان [English]

  • hassan bakhshandeh 1
  • hamidreza malekinezhad 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blasting
  • Fragmentation Prediction
  • CK Model
  • image processing