ارائه مدلی برای تعیین ارزش اقتصادی بلوک‌ها در استخراج زیرزمینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار/دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

امروزه برای تعیین محدوده نهایی و بهینه استخراج روش‌های کامپیوتری استفاده می‌شود. در حالی که استفاده از روش‌های کامپیوتری مستلزم بلوک‌بندی کانسار و محاسبه‌ی ارزش اقتصادی بلوک‌ها است. با توجه به اینکه تعیین ارزش اقتصادی بلوک در روش‌های استخراج زیرزمینی پیچیده است، تا‌کنون کمتر به توسعه الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای روش‌های زیرزمینی پرداخته شده است. تأثیرگذارترین عوامل بر ارزش اقتصادی بلوک‌ها در روش‌های زیرزمینی، روش استخراج و مکان قرار گیری بلوک‌ها است. در این مقاله مدل بلوکی به گونه‌ای ساخته شده است که ارزش اقتصادی بلوک‌های آن وابسته به جانمایی طبقه یا کارگاهی است که در آن قرار گرفته است یا به عبارتی بلوک‌ها با توجه به عمق و موقعیت شان به گونه‌ای دسته‌بندی شده‌اند که هزینه‌های استخراج آن‌ها برابر باشد. بدین منظور هزینه‌ها به دو دسته هزینه‌های وابسته به موقعیت و هزینه‌های مستقل از موقعیت دسته‌بندی شده‌اند. هزینه‌های وابسته به موقعیت در برگیرنده هزینه‌های باربری و بالابری است. در حالی که سایر هزینه‌های استخراجی جزو هزینه‌های مستقل از موقعیت بلوک هستند و بیشتر به روش استخراجی انتخاب شده بستگی دارند. با استفاده از روابط ارائه شده در این تحقیق برنامه ای بوسیله نرم افزار MATLABنوشته شده است و بوسیله آن می‌توان ارزش اقتصادی بلوک را برای کانسارهای مختلف تعیین کرد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Determination of Block Economic Value in Underground Mining

نویسندگان [English]

  • tala tahernia 1
  • majid ataee-pour 2
1
2
چکیده [English]

Computer methods developed for optimization of the mine layout and production scheduling are usually based on economic block models. The calculation of economic block value in underground mines is much more complicated than in open pit mines. That is why optimization algorithms for underground mines are less developed. One of the most important factors in calculating block economic value is the underground mining method. Also economic value of a block is related to the block's position in underground mining methods. The goal in this research is to determine the block economic value based on the block position. In this research, costs are divided in two groups: position based costs and independent costs. Position based costs include hauling and hoisting costs, while other costs like drilling, blasting, filling and general costs are categorized as independent costs. Independent costs rely on underground mining methods. A program was written using MATLAB software tool, based on the equations developed here for determining variable block values. Finally, in order to validate the model, it was implemented for Lucky Friday mine, USA, as a case study. The results were satisfying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block Economic Value
  • Underground Mining Methods
  • Block Position
  • Position Based Costs
  • Block Economic Model