محاسبه ضریب بهرهوری و نرخ پیشروی دستگاه حفاری تمام مقطع TBM در سنگهای سخت مطالعه موردی: قطعه 1 تونل انتقال آب قمرود

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت سابیر

2 دانشگاه شاهرود

3 شرکت علوم زمین پارس

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تونل قمرود به طول کلی 7/35 کیلومتر از جمله طرح‌های بزرگ ملی است. برای حفاری قطعه 1 آن به طول 311+11 کیلومتر دستگاه TBM از نوع EPB انتخاب شده است. برای پیش‌بینی نرخ پیشروی و به تبع آن زمان تکمیل حفاری و هزینه‌ها، تخمین ضریب بهره‌وری بسیار حائز اهمیت است. ضریب بهره‌وری به‌صورت زمان خالص حفاری به کل زمان در دسترس در هر واحد زمین‌شناسی تعریف می‌شود. این ضریب تابعی از شرایط زمین، نوع ماشین، تأسیسات پشتیبانی، مدیریت پروژه و در نهایت تجربه کارکنان است. از مهمترین روش‌هایی که در جهان به‌منظور پیش‌بینی ضریب بهره‌وری استفاده می‌شود روش‌های‌ NTH و CSM است. در این مقاله مدلی برای رسیدن به ضرایب بهره‌وری که به ضرایب بهره‌وری ایجاد شده در عمل نزدیک‌تر باشند ارائه شده است. سپس با استفاده از این 3 روش ضرایب بهره‌‌وری در واحدهای مختلف زمین‌شناسی مسیر تونل پیش‌بینی شده و با داده‌های واقعی در 4570 متر که حفاری آن انجام شده مورد مقایسه قرار گرفته و زمان اتمام حفاری تونل نیز پیش‌بینی شده است. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای تخمین دقیق‌تر ضرایب بهره‌وری و در نتیجه تصمیم گیری صحیح‌تر در مورد زمانبندی پروژه و پیش‌بینی درآمد و هزینه در پروژه‌های حفاری با TBM است.  
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of Utilization Factor and Advance Rate for Full Face Tunnel Boring Machine (TBM) in Hard Rocks, Case Study: Qomroud Water Transfer Tunnel Lot1

نویسندگان [English]

 • H Shariat Alavi 1
 • R Kakaei 2
 • M Zoorabadi 3
 • B Alizadeh Sevari 4
 • M Abdollahy 1
1 Sabir Company
2 Shahrood University of Technology
3 Pars Company
4 Science and Research Branch, Azad University
چکیده [English]

Qomroud Tunnel with the length of 35.7 kilometers is one of the greatest national projects. EPB type tunneling machine has been selected for boring of lot 1 with the length of 11+311 kilometers. Prediction of utilization factor is very important for prediction of advance rate and afterward project complete time and costs. Utilization factor is defined as the machine boring time net divided by the available total time of each geology unit. This factor is depends on geology conditions, machine type, back up installations, project management and finally worker’s experience. The NTH and CSM methods are the most important methods that are used for prediction of utilization factor in countries. In this article a method which has the closer values to actual utilization factors has been presented for achievement to utilization factors. Then TBM utilization factor has been predicted for each tunnel path geology unit by three ways and has been compared with actual data for 4570 meter length which has been bored and then tunnel boring accomplishment time has been predicted. The goal of the article is representation of a model for so accurate estimation of utilization factors and finally correct decision of project scheduling and the income and cost prediction in TBM excavation projects.
 
 
  
 
 
 


 


93

 


 


 
 
  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qomroud Tunnel
 • Mechanized Boring
 • Utilization factor
 • NTH
 • CSM
 • New Model