بازیابی طلای پلاسری با استفاده از دستگاه نلسون و میز جمنی (مطالعه موردی: کوه زر دامغان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه استفاده از سانتریفیوژ نلسون و میز جمنی در بسیاری از کارخانجات فراوری طلای پلاسری در دنیا جایگزین جداکننده‌های ثقلی متداول همچون جیگ ، اسپیرال ومیز نرمه شده‌اند. دستیابی به بازیابی 90 تا 95 درصدی در کارخانجاتی که از این دستگاه‌ها استفاده کرده‌اند باعث استفاده روز افزون این دستگاه‌ها در کارخانجات طلای پلاسری گردیده است. هدف این مقاله بررسی افزایش بازیابی طلای پلاسری کارخانه طلای پلاسری کوه زر دامغان با استفاده از سانتریفیوژ نلسون و میز جمنی است. نمونه‌های مورد آزمایش با عیارppm52/0 از ترانشه‌ای که خوراک کارخانه را تامین می‌کرد، انتخاب شد. پارامترهای مورد بررسی در آزمایش‌های نلسون، میزان نرخ خوراک دهی خشک، سرعت دورانی جام دستگاه و فشار آب بودند که در نهایت بهترین بازیابی درنرخ خوراک‌دهی 420 گرم بر دقیقه ، سرعت دورانی 80 درصد سرعت نهایی و فشار آب psi 3 ،معادل92/93 درصد با عیار کنسانتره ppm8/19 حاصل شد. کنسانتره حاصل از آزمایش بهینه شده نلسون به عنوان خوراک میز جمنی استفاده گردید. پارامترهای مورد بررسی در آزمایش‌های میز جمنی عبارت از فرکانس میز، دبی آب شستشو و نرخ خوراک‌دهی بود که پس از انجام آزمایش‌های لازم مقادیر بهینه آنها به ترتیب برابر 300 دور بر دقیقه،2/5 لیتر بر دقیقه و 1/0 کیلو گرم بر دقیقه حاصل شد. بازیابی در شرایط فوق الذکرمعادل 97/87 درصد و عیار کنسانتره  ppm60 بوده است.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recovery of Placer Gold by Knelson Centrifuge and Gemeni Table (Case Study: Placer Gold Damghan´s Kohe Zar Mine)

نویسندگان [English]

  • M Abdollahy 1
  • M Zakeri 2
1 Tarbiat Modares University
2 Culture&Research (ACECR) on TMU
چکیده [English]

Today, the use of Knelson centrifuge and Gemeni table in placer gold processing plants has replaced traditional gravity separator such as Gig, Spiral and Shaking tables. The 90 to 95 percent recovery rate in plants using these new technologies has led to the increasing use of these machines in placer gold processing plants. In this paper increasing of recovery of placer gold using Gemeni table and Knelson centrifuge has studied. The samples were taken from Damghan´s kohe zar mine. Grade of samples were 0.52 ppm. Studied effective parameters on operation of Knelson were: rate of dry feed (400-520 gr/min), speed of bowl (60-100% of total power) and pressure of water (1-3 psi). The tests designed according to Tagouchi tests plane. ­­Finally at the optimum operational condition the obtained recovery and grade of concentrate were values 93.92% and 19.8 ppm, respectively. The notable point in this project is, we selected final concentrates of Kelson as feed of Gemeni table tests. Studied effective parameters on operation of Gemeni table were such as: Frequency of Gemeni table, flow rate of wash water and rate of feed. Recovery and grade values of concentrate obtained: 87.9% and 60 ppm, respectively.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Placer gold
  • Knelson centrifuge
  • Gemeni table
  • Gravity separation