تحلیل کیفیت تزریق با استفاده از منحنی‌های P-Q (فشار- دبی) و شکل مغزه‌ها در عملیات کنترل کیفی تزریق قطعه S2-X2 خط 2 تونل متروی تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 شرکت مهندسی خاور تونل

چکیده

حفاری خط 2 تونل متروی تهران با استفاده از ماشین حفار با سپر محافظ انجام گرفته و سپس به‌وسیله قطعات بتن‌آرمه پیش‌ساخته 9 قطعه‌ای (1+8)، پوشش نگهداری دائمی‌نصب شد. برای جلوگیری از نفوذ آب‌های اطراف به داخل تونل و تحکیم رسوبات آبرفتی اطراف تونل، از عملیات تزریق سیمانی به‌عنوان پرده آب‌بند محیطی استفاده شد. پس از اتمام عملیات تزریق در قطعات مختلف تونل، برای ارزیابی کیفیت عملیات تزریق، تعدادی گمانه‌های کنترلی حفر و مغزه‌گیری شد و سپس در همین گمانه‌ها آزمایشهای فشار آب (لوژان) صورت گرفت.
در این مقاله، با تحلیل و تفسیر نمودارهای P-Q حاصل از آزمایش‌های لوژان در تراز مقاطع یک متری اطراف تونل در قطعه S2-X2 و همچنین شکل مغزه‌ها و اعداد لوژان منتسب به هر آزمایش، ضمن ارائه رابطه‌ای جدید، کیفیت عملیات تزریق تونل قطعه مذکور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Grout Performance in Alluvial Deposits by Means of Water-Pressure Test Along with Core Recovery Analysis with Reference to Section S2-X2 Line 2 Tehran Subway Tunnel

نویسندگان [English]

  • A Majdi 1
  • M Zahiry 2
  • S.R Sajadi 1
1 Tehran University
2 Khavar Tunnel Company
چکیده [English]

   Line 2 Tehran Subway Tunnel has been excavated by a special designed TBM with an open face shield. Then the prefabricated reinforced segmental concrete lining, type (8+1), has been erected as a permanent support system.
Subsequently, cementitious grout was used to create a peripheral water sealing curtain to prevent inrush water into the tunnel. In this paper, the effort has been made to deeply investigate the principles and technology employed in grouting of and improving the alluvial deposits surrounding Line 2 Tehran Subway Tunnel. Hence, the results obtained from laboratory tests along with in-situ water pressure tests (WPT) were used to evaluate the influence of grouts on strength characteristic of the in-situ alluvial deposits. The results revealed considerable changes due to cementitious grouts in decreasing permeability and displacement, and the increase in strength characteristics of the surrounding alluvial deposits as well.
Furthermore, for the first time, also in this paper, the grouted soil samples were used to analyze the grout distribution within the samples visually. The results were also used to establish an empirical relation within the parameters involved. Hence, an empirical equation has been proposed by which the percentage of quality of grouted soils can be estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Assessment
  • Water-Pressure Test
  • Cementitious Grout
  • Tehran Subway Tunnel
  • Alluvial Deposits