ارزشیابی پروژه های آماده سازی معدنی از دیدگاه نظریه ی اختیارات حقیقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه وین اطریش

چکیده

سال‌هاست که روش رایج در ارزشیابی اقتصادی پروژه‌ها و از جمله پروژه‌های معدنی، روش جدول جریان وجوه تنزیل شده (DCF) است. در این مقاله از روشی مبتنی بر نظریه‌ی اختیارات حقیقی(RO)  در ارزشیابی پروژه های آماده سازی معدنی استفاده شده است. حدود سه دهه است که دیدگاهی جدید به نام اختیارات حقیقی وارد دنیای ارزیابی مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است. مزیت‌های این دیدگاه و یا نظریه نسبت به روش DCF، در نظر گرفتن اثر انعطاف‌پذیری مدیریتی در ارزش پروژه و عدم استفاده از نرخ ریسک پروژه در تنزیل ارزش‌های آتی است. این در حالی است که در پروژه‌های دارای عدم قطعیت بالا مانند پروژه‌های معدنی، انعطاف‌پذیری مدیریتی نقش بسیار پر‌رنگی در بالا بردن ارزش پروژه دارد که در روش DCF به سادگی از آن صرف نظر می‌شود و  همچنین یکی از چالش‌های روش DCF انتخاب نرخ ریسک مناسب در تنزیل ارزش‌های آتی است. در این مقاله سعی شده است تا یکی از کاراترین روش‌هایRO در شرایط پیچیده، به نام روش مونت کارلوی حداقل مربعات (LSM) در ارزشیابی پروژه‌های آماده سازی معدنی به کار رود. در میان روش‌های ارزشیابی RO، روش LSM از معدود روش‌هایی است که قادر است طرح‌های واقع بینانه‌ی معدنی را ارزشیابی کند. در این مقاله ضمن ارائه‌ی یک الگوریتم ارزشیابی، معدن طلای لایهیر کشور استرالیا با استفاده از برنامه‌ای که در محیط نرم افزار MATLAB کد‌نویسی شده ارزشیابی شده است و نتایج نشان می‌دهد که روش DCF در مقابل روش LSM حدود 44% ارزش این پروژه را کمتر تخمین می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of Mining Development Projects by Real Options Approach

نویسندگان [English]

  • M.R Fanipakdel 1
  • M.H Basiri 1
  • A.R Sayadi 1
  • H Ghoddousi 2
1 Tarbiat modares University
2 Vienna University, Austria.
چکیده [English]

  Despite that discounted cash flow (DCF) method is widely used for valuing of projects, particularly in mining activities, a new approach named Real Option (RO) has entered for financial valuation of investment projects in last three decades. Compared to the DCF method, the RO benefits from: 1- considering managerial flexibility and its influence on the project’s final value,2- not using project risk rate to discount future values. In the projects with high level of risk such as mining projects, the management flexibility has important effect on increasing the project value, which is simply omitted in the DCF. Besides, one of the main challenges in the DCF is selecting a suitable risk rate for discounting the future values while the RO has overcome on this matter. The mining development operation is among the high risk and costly projects. In the development projects, the option to defer is a common option that exists in the investment management systems. To obtain more benefit using this option, considering the ore price volatility and other sources of risk, managers can defer the investing action to a suitable time. This type of management flexibility makes a premium value to the project, which is easily omitted by traditional valuation methods. These types of options are similar to the American call option existing in the financial markets. In the current study, the option to defer is simulated according to the American call option. This real option is valued using a financial tool which is developed for the American call option, known as the Monte Carlo Least Squares Method (LSM). The LSM is the most efficient RO theory technique that was used here for valuation of mining development projects. Among the RO methods, there are different ways applicable in mining complicated projects; the LSM method is entirely efficient in this regard. In this paper, a valuation algorithm was designed and the Lihir Australian gold mine was valued via programming in MATLAB. Considering the gold price risk and via the Monte Carlo method, the stochastic volatility was simulated using the GBM model (100,000 simulated paths). To reduce the convergence time, the antithetic simulation method was used. On each price path, in backward direction, the mine values (V) minus the executing cost of the development operation (I) are compared with the expected profits from postponing the operation (E (V-I)). Therefore, the maximum values and the optimum policies can be selected. The expected values were estimated by the LSM. The final project value is the expected value of all optimum values, resulting from the optimum decision making policies. The results showed that the DCF estimated value is by 44% less than the RO outcome. It means that the DCF method cannot estimate the additional value of management flexibility while this value is a large portion of the total one estimated by the LSM. These results dictate that, in the projects such as mining activities, the DCF method is not a suitable valuation tool and seems more reasonable to be used along with the RO-based methods, in particular the LSM as the auxiliary tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DCF
  • Valuation
  • Real Option
  • Simulation
  • Development mining projects
  • Monte Carlo least squares
“Introductory Mining Engineering-2nd ed”, Publisher: Wiley.
[2]. Ralph W. Adler,Strategic Investment Decision Appraisal Techniques: The Old and the New, Business Horizons 2000.
[3]. John C. Hull (2006) "OPTIONS, FUTURES & OTHER DERIVATIVES", Pearson Prentice Hall, Fifth Edition.
 [4]. P. A. Ryan  and G. P. Ryan (2002) “Capital Budgeting Practices of the Fortune 1000: How have things changed?” Journal of Business and Management, 8(4), pp.355-364.
[5]. J. R. Graham and C. R. Harvey, (2001) “The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field,” Journal of Financial Economics, 60 (1-2), pp.187-243.
[6]. Tomonari Shinoda (2010): “Capital Budgeting Management Practices in Japan : A Focus on the Use of Capital Budgeting Methods” , Economic Journal of Hokkaido University.
[7]. Eva Liljeblom and Mika Vaihekoski  (2004): "Investment Evaluation Methods and Required Rate of Return in Finnish Publicly Listed Companies", Finnish Journal of Business Economics, No. 1, 9-24.
[8]. T.J Smit and Lenos Trigeorgis (2004): “Strategic Investment: Real Options and Games”. Princeton: Princeton University Press. ISBN .
[9]. F. Black and M. Scholes (1973) "The Pricing of Options and Corporate Liabilities," Jourrial of Political Economy, 81(May/June 1973), 637-659;
[10]. R. C. Merton (1973) "Theory of Rational Option Pricing," Bell Journal of Economics and Management Science, 4 (Spring 1973), 141-83.
[11]. L. ANDERSEN (2002) " How Options Analysis Can Enhance Managerial Performance" European Management Journal Vol. 20, No. 5, pp. 505–511, 2002.
[12]. J. Mun (2002) " Real options analysis : tools and techniques for valuing strategic investments and decisions " p. cm. (Wiley finance series) ISBN 0-471-25696-X.
[13]. M.J. Brennan, E.S. Schwartz, (1985)  "Evaluating natural resource investments". J. Bus. 58 (2), 135–157.
[14]. M. MORENO AND J. F. NAVAS (2003). "On the Robustness of Least-Squares Monte-Carlo for Pricing American Derivatives, Review of Derivatives Research", 6, 2, 107–128.
[15]. A. Gamba (2003) "Real Options Valuation: a Monte Carlo Approach". University of Verona.
[16]. M. Brennan ; E. Schwartz (September 1978). "Finite Difference Methods and Jump Processes Arising in the Pricing of Contingent Claims: A Synthesis". Journal of Financial and Quantitative Analysis (University of Washington School of Business Administration) 13 (3): 461 – 474.
 
[17]. John C. Cox, A. Ross. Stephen  and Mark Rubinstein. 1979. "Option Pricing: A Simplified Approach." Journal of Financial Economics 7: 229-263.
[18]. Richard J. Rendleman, Jr. and Brit J. Bartter. 1979. "Two-State Option Pricing". Journal of Finance 24: 1093-1110.
[19]. S. Kelly (1998). A binomial lattice approach for valuing a mining property IPO. Quart. Rev. Econom. Finance 38, 693–709.
[20]. Phelim P. Boyle, (1977): “Options: A Monte Carlo Approach”. Journal of Financial Economics 4, 4, 323-338.
 [21]. S. A. A. Sabour, R. Poulin, (2005) "Accuracy of least-squares Monte Carlo in valuing mineral properties" MPES 2005 and CAMI 2005.
[22]. A. E. Tskrekos, M. B. Shackleton, R. Wojakowski (2003) "Evaluating Natural Resource Investments Using the Least-Squares Monte Carlo Simulation Approach."
[23]. G. Cortazar, M. Gravet and J. Urzua (2005) "The valuation of multidimensional American real options using computer-based simulation". The 9th