تحلیل قابلیت اطمینان دستگاه ناوزنجیری زرهی در معدن زغالسنگ مکانیزه طبس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی همدان

2 هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان

چکیده

     با توجه به اهمیت زغال‌سنگ در تولید انرژی، تلاش‌های زیادی برای افزایش استخراج این ماده‌معدنی انجام گرفته است. امروزه در بسیاری از معادن زیرزمینی عملیات استخراج زغال‌سنگ به‌صورت تمام مکانیزه انجام می‌شود. بنابراین تعیین و بهبود عملکرد ماشین‌آلات از مسائل مهم به شمار می‌رود. ماشین ناوزنجیری زرهی ([i]AFC)، یکی از پرکاربردترین ماشین‌آلات استخراجی در معادن زیرزمینی است که عملکرد آن با میزان تولید نقش مستقیم دارد. بنابراین تحلیل قابلیت اطمینان این ماشین بسیار مهم است. در این مقاله، قابلیت اطمینان AFC با استفاده از داده‌های خرابی‌ و زمان بین خرابی‌های ثبت شده در طی دو سال در معدن زغال‌سنگ طبس، بررسی شده است. برای این دستگاه چهار زیرسیستم اصلی در نظر گرفته شده است: سیستم برق، سیستم مکانیک، سیستم کشش زنجیر، سیستم کنترل سرعت. سپس داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری و طی دو مرحله شامل بررسی وجود روند و وجود همبستگی بررسی شدند. متناسب با نوع داده‌ها و با استفاده از فرآیندهای متفاوت آماری بهترین تابع توزیع برای داده‌های خرابی انتخاب شد. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که رفتار خرابی سیستم برق و کشش زنجیر از مدل قانون توان، سیستم‌ مکانیک از تابع گاما 3 پارامتری و سیستم کنترل سرعت از تابع گامای عمومی 4 پارامتری تبعیت می‌کنندو قابلیت اطمینان کل دستگاه پس از 120 ساعت به حدود صفر می‌رسد. فاصله زمانی تعمیر و نگهداری پیش‌گیرانه بر اساس قابلیت اطمینان 80 درصد برای زیر‌سیستم‌های ناوزنجیری محاسبه شد. توصیه ‌می‌شود زیر‌سیستم‌های برق، مکانیک، کشش زنجیر و کنترل سرعت به ترتیب هر1، 20، 20 و 10 ساعت کنترل و بررسی شوند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability Analysis of Armored Face Conveyor (AFC) in Tabas Mechanized Coal Mine

چکیده [English]

Regarding the vital role of coal in power generation, many attempts have been made to increase the coal production. Nowadays, the extraction operation in many underground mines is done by fully mechanized methods. Therefore, determination and improvement of the machinery performance is very important. Armored Face Conveyor (AFC) is one of the most important machineries in underground mines, which has a direct effect on the production rate. Hence, reliability of this machine is very important. Here, the reliability of AFC machine has been analyzed using the 2 years’ failure data which had been collected from Tabas coal mine. Four subsystems were defined for this machine; electrical system, mechanical system, chain tension unit and speed control unit. Then, the data sets were examined to asses the existence of trend and serial correlation. The best distribution function was selected based on the result of various statistical processes. The results show that the electrical and chain tension units obey the power low model and mechanical system has the 3-parametrs Gamma reliability function. The speed control unit obeys the 4-parameters Gamma Generalized distribution and the reliability of whole machine decrease to almost zero after 120 operation hours. Preventive maintenance based on the reliability interval of 80% was calculated for AFC subsystems. It is suggested that the electrical system, mechanical system, chain tension unit and speed control unit should be checked and serviced every 1, 20, 20, 10 hours respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armoured Face Conveyor
  • Reliability
  • Failure
  • Maintenance