بررسی خصوصیات فنی و صنعتی مارن‌های سازند میشان در شمال اهواز برای تولید آجر سبک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

به منظور ارزیابی کیفیت مارن‌های سازند میشان جهت کاربرد آنها در صنعت آجر سبک، بخشی از این سازند در منطقه‌ای در 100 کیلومتری شمال شرق اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی، آزمایشاتی از قبیل پراکندگی اندازۀ دانه‌ها، تعیین حدود روانی و خمیری خاک، جذب آب، چگالی کل و مقاومت فشاری صورت گرفت. پراکندگی اندازۀ دانه‌ها اغلب در حد سیلت و رس است. به علت مقدار بالای CaO رنگ آجرهای تولید شده روشن و یا زرد متمایل به قهوه‌ای می‌باشد. جذب آب آجرهای تولیدی بر اساس استاندارد ملی ایران برای آجر توکار مناسب است. اغلب آجرهای مارنی ساخته شده به لحاظ مقاومت فشاری برای تولید آجرهای توکار مناسب هستند. تعیین چگالی آجرها نیز گویای سبک‌تر بودن آنها نسبت به آجرهای معمولی است. به طور کلی می‌توان گفت منطقۀ مورد مطالعه به لحاظ کاربرد آن در صنعت آجر سبک در صورت بهره‌گیری از تمهیدات لازم جهت بهبود کیفیت مواد اولیه قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی خصوصیات فنی و صنعتی مارن‌های سازند میشان در شمال اهواز برای تولید آجر سبک

نویسندگان [English]

  • H Pourkaseb 1
  • S Veuseh 2
  • SH Niknam 1
  • A.R Zarosvandi 1
1 Chamran university
2 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
چکیده [English]

به منظور ارزیابی کیفیت مارن­های سازند میشان جهت کاربرد آنها در صنعت آجر سبک، بخشی از این سازند در منطقه­ای در 100 کیلومتری شمال شرق اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی، آزمایشاتی از قبیل پراکندگی اندازۀ دانه­ها، تعیین حدود روانی و خمیری خاک، جذب آب، چگالی کل و مقاومت فشاری صورت گرفت. پراکندگی اندازۀ دانه­ها اغلب در حد سیلت و رس است. به علت مقدار بالای CaO رنگ آجرهای تولید شده روشن و یا زرد متمایل به قهوه­ای می­باشد. جذب آب آجرهای تولیدی بر اساس استاندارد ملی ایران برای آجر توکار مناسب است. اغلب آجرهای مارنی ساخته شده به لحاظ مقاومت فشاری برای تولید آجرهای توکار مناسب هستند. تعیین چگالی آجرها نیز گویای سبک­تر بودن آنها نسبت به آجرهای معمولی است. به طور کلی می­توان گفت منطقۀ مورد مطالعه به لحاظ کاربرد آن در صنعت آجر سبک در صورت بهره­گیری از تمهیدات لازم جهت بهبود کیفیت مواد اولیه قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مارن
  • میشان
  • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی
  • آجر سبک