کلیدواژه‌ها = مدلسازی
مدلسازی انتشار گاز متان در استخراج زغال‌سنگ (مطالعه موردی معدن مرکزی پروده طبس)

دوره 18، شماره 59، تیر 1402، صفحه 51-63

10.22034/ijme.2023.561729.1939

محمدامین زارعی درمیان؛ زهره سادات ریاضی راد؛ امین فرامرز


انتخاب بهینه محدوده معدن و جانمایی کارگاه‌های استخراج در معادن زیرزمینی

دوره 8، شماره 20، آذر 1392، صفحه 73-89

مجید عطایی پور؛ سید محمد اسماعیل جلالی