نویسنده = مهدی ایران نژاد
تاثیر اصلاح سطح کانی ها بر ایزوترم و سینتیک جذب کلکتور

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 68-81

10.22034/ijme.2018.32831

امید سلمانی نوری؛ مهدی ایران نژاد؛ اکبر مهدیلو


بررسی عوامل موثر در انتشار جریان هوا در ستون فلوتاسیون

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 27-33

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد


تعیین شرایط مناسب فلوتاسیون یونی نیکل از پساب‌های صنعتی

دوره 10، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 11-20

فاطمه السادات حسینیان؛ مهدی ایران نژاد؛ امیررضا آزادمهر


بررسی امکان فلوتاسیون اسمیت‌زونیت از باطله های معدنی انگوران

دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 45-60

اکبر مهدیلو؛ مهدی ایران‌نژاد؛ حسین زارعی؛ بهرام رضایی


استحصال وانادیم از تیتانومنیتیت قره آغاج به روش تشویه و انحلال

دوره 3، شماره 6، دی 1387، صفحه 9-17

اکبر مهدیلو؛ سعید غفاری؛ مهدی ایران نژاد